Minder dance-events in Martiniplaza: “Kritiek dat we een slaperig stadje worden is een schoffering”

nieuws
foto: Roel Breet

Het aantal dance-events dat in Martiniplaza gehouden mag worden gaat komend jaar omlaag. Daar heeft de gemeenteraad woensdag mee ingestemd.

Verschillende partijen deden verwoede pogingen om het aantal dance-events op hetzelfde niveau te houden. Daan Swets van Student & Stad: “Martiniplaza vervult een belangrijk aandeel in het culturele aanbod in Groningen. De dance-events trekken jaarlijks gezamenlijk zo’n 50- tot 60.000 bezoekers. Daarmee wordt een groot aandeel van de markt bediend. Tot onze verrassing moet het aantal dance-events volgend jaar terug naar maximaal vijf, en in de jaren daarna naar drie. Dat is vervelend omdat er in de agenda voor volgend jaar al acht staan. Wij willen voorstellen om de gedoogconstructie, die al een aantal jaren wordt gehandhaafd, voort te zetten, zodat de programmering uitgevoerd kan worden, en de gemeente op zoek kan naar alternatieve locaties.”

Ietje Jacobs-Setz (VVD): “Groningen moet niet een slaperig provinciehoofdstadje worden”
Maria Martinez-Doubiani van D66 is het daar mee eens: “Mijn fractie wil benadrukken dat we trots moeten zijn op het levendige en bruisende karakter dat we als stad hebben. Geef Martiniplaza een jaar langer de tijd, en laten we stoppen om Groningen te veranderen in een slaperig stadje.” Ietje Jacobs-Setz van de VVD: “Die woorden gebruikte ik enkele weken geleden ook: dat Groningen niet een slaperig provinciehoofdstadje moet worden. Wij kiezen net als D66 voor een bruisende stad. Komend jaar kunnen er vanwege de werkzaamheden aan de ring geen grote evenementen gehouden worden in het Stadspark. Geef Martiniplaza de kans. Qua geluid is die ruimte er volgend jaar.”

Hans Moerkerk (Stadspartij 100% voor Groningen): “Er liggen plannen om Martiniplaza aan te pakken”
Stadspartij 100% voor Groningen wil nog een stapje verder gaan. Hans Moerkerk: “In de basis zijn wij wel blij met deze motie. Maar het dictum mag wat verder gaan. Met deze motie wordt Martiniplaza alsnog half afgeschreven als locatie voor dance-events. Er liggen plannen om Martiniplaza aan te pakken, zodat men voldoet aan de geluidsnormen. Als het aantal dance-events omlaag moet, dan gaat Martiniplaza rode cijfers schrijven. Het is te kort door de bocht dat dit nu zo gaat. Er is meer onderzoek nodig naar wat er mogelijk is.”

Peter Rebergen (ChristenUnie): “Hier wordt toch al heel lang over gesproken?”
Peter Rebergen van de ChristenUnie is het daar niet mee eens: “De Stadspartij zegt dat het allemaal plotseling gebeurt, maar hier wordt toch al jaren over gesproken?” Moerkerk: “Er liggen plannen op tafel om problemen op te lossen. Die tijd en ruimte is er nu niet. Wij waren in ieder geval als fractie verrast. Evenementen moeten nu geschrapt worden. Dat is een forse ingreep.” Rebergen: “Wij hebben technische navraag gedaan, en daaruit blijkt dat deze gesprekken al tijden gaande zijn. Martiniplaza wist dit. Dat Martiniplaza de agenda vol zet, dat kan toch niet betekenen dat wij als raad nu gaan zeggen, nou goed gedaan, dan moet dat maar?”

Daan Brandenbarg (SP): “Dat we een slaperig stadje worden is een uitspraak beneden alle peil”
Ook Daan Brandenbarg van de SP is kritisch: “Wij hebben de afgelopen jaren met veel bewoners gesproken in dit deel van de stad. Men ervaart veel geluidsoverlast. Wij hebben veel klachten ontvangen over geluiden die tot diep in de nacht hoorbaar zijn. Martiniplaza voldoet niet aan de geluidsnormen. En dan is het volstrekt logisch dat er afgebouwd gaat worden. En we brengen het niet naar nul, in de toekomst zijn er nog steeds drie per jaar mogelijk. Dat is meer dan genoeg. En dat er gezegd wordt dat we een slaperig provinciehoofdstadje worden. Dat is een uitspraak ver beneden peil. Er gebeuren zoveel leuke dingen in deze stad. Deze kritiek werp ik verre van mij.”

Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden): “Wij waren hier niet van op de hoogte”
Toch zijn er meer fracties die verrast zijn. Bijvoorbeeld de Partij voor het Noorden. Leendert van der Laan: “Martiniplaza mocht het dan misschien zien aankomen, wij als fractie waren hier niet van op de hoogte. En wij schrikken hier van. Ook omdat we dit vaker zien gebeuren. En ik wil het gemeentebestuur wel een winstwaarschuwing geven.”

Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA): “Zoiets zeggen is een schoffering van het cultuurlandschap in onze stad”
Wethouder Rik van Niejenhuis van Wonen is het daar mee eens: “We hadden de raad eerder moeten informeren. Dat hebben we niet gedaan, en dat had wel gemoeten. Deze kritiek neem ik ter harte. Dat Groningen zonder een deel van deze dance-events een slaperig provinciehoofdstadje wordt, dan vind ik erg zwart-wit geschetst. Ik vind het ook een schoffering van het cultuurlandschap dat we in Groningen hebben. Waarom moet het op deze manier gebracht worden? Ik vind dit vervelend. Het is ook niet nodig.”

“Dit is heel redelijk”
De wethouder vertelt verder: “De oproep die Student & Stad en D66 doen, die snap ik. Maar het kan gewoon niet. Martiniplaza voldoet niet aan de regels om zulke evenementen diverse keren in het jaar te organiseren. En dan kun je zeggen, we houden het in stand, maar het mag gewoon niet. Als gemeentebestuur hebben we het bevoegd gezag. Als iets niet voldoet aan de regels, dan moeten we optreden. De afbouwperiode is kort, maar dit onderwerp heeft een lang voortraject. Wat we nu besluiten is heel redelijk. Wel zeg ik toe dat we op zoek gaan naar alternatieve locaties waar deze dance-events eventueel ook gehouden kunnen worden.”

De motie wordt uiteindelijk verworpen waarbij 18 raadsleden voor stemmen, en 27 tegen.