“Maximumsnelheid in bebouwde kom verlagen naar 30 kilometer per uur om fietsveiligheid te verbeteren”

nieuws
Foto: Groningen Bereikbaar

In de verkiezingsprogramma’s van de verschillende partijen is er flink wat aandacht voor de fiets. De Fietsersbond vindt het echter jammer dat geen van de partijen een geldbedrag heeft gereserveerd voor de komende regeerperiode om problemen aan te pakken. Want er is werk aan de winkel.

OOG Tv trekt in de weken voorafgaand aan de Tweede Verkiezingen door de stad om met organisaties, instanties en verenigingen in gesprek te gaan of er voor hun sector genoeg aandacht is. Wat moet er volgens hen in Den Haag direct gebeuren en veranderen? De reportages en artikelen zijn ook terug te vinden op de website Groningen Kiest.

Fietsersbond
De Fietsersbond behartigt de belangen van fietsers op plekken waar dat nodig is. Dit doet men al meer dan veertig jaar. De bond noemt het behartigen belangrijk omdat men gelooft dat fietsen overal goed voor is. Het maakt steden en dorpen bereikbaar, het is goed voor het milieu, voor je plezier en voor een gezond leven.

Goedemiddag Wim! Jij bent de voorzitter van de Groningse afdeling van de Fietsersbond. Hoe staat het er voor met de fiets in de verkiezingsprogramma’s?
“Als lokale afdeling sluiten wij ons aan bij de landelijke organisatie. De afgelopen maanden heeft onze bond onderzoek gedaan naar de verkiezingsprogramma’s: welke aandacht is er voor de fiets? En wat zijn nu echt heikele punten die aangepakt moeten worden? In de debatten die tot nu toe gevoerd zijn op televisie en in de krant, heeft de fiets een bescheiden rol. En dat is denk ik terecht: als je kijkt naar de problemen op de woningmarkt, de inkomensongelijkheid, het asielvraagstuk: de problemen die wij ervaren die nemen dan maar een bescheiden plek in.”

Maar je kunt ook zeggen dat de fiets een soort sleutel is als je bijvoorbeeld naar klimaatvraagstukken kijkt …
“Klimaat is absoluut een thema in deze verkiezingen. Als je in gaat zetten op groene mobiliteit, waarbij je aan de fiets kunt denken, dan worden er minder uitlaatgassen uitgestoten, en kost het minder energie. De fiets is een oplossing voor het mobiliteitsvraagstuk. En ja, op dat vlak zijn verbeterpunten mogelijk. Maar als je mij vraagt wat nu als eerste opgelost moet worden, dan verdienen andere thema’s op dit moment meer aandacht, omdat de problemen daar nijpender zijn.”

Als we kijken naar het onderzoek van de landelijke bond. Wat zou er dan direct moeten gebeuren?
“Het is belangrijk dat er geïnvesteerd gaat worden in fietsveiligheid. De bond heeft berekend dat er 1 miljard euro nodig is in de volgende regeerperiode om dit doel te verwezenlijken. Helaas is dit voorstel niet overgenomen door de partijen. Om die veiligheid te verbeteren moet de maximumsnelheid in de bebouwde kom verlaagd worden naar 30 kilometer per uur. Verschillende partijen willen dit ook. Andere partijen gaan voor een tussenoplossing, en willen meer straten en zones waar je 30 kilometer per uur mag rijden.”

In Groningen en Drenthe is de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in fietssnelwegen, of doorfietsroutes …
“Dat zijn hele mooie ontwikkelingen. De routes naar Zuidhorn, Ten Boer, Haren en Winsum (Gn) zijn inmiddels gerealiseerd, en er wordt gewerkt aan routes naar Leek, Vries en Zuidlaren. We zouden graag zien dat dit uiteindelijk een landelijk dekkend netwerk gaat worden. Daarmee zorg je er voor dat de fiets een aantrekkelijk alternatief wordt. Het draagt bij aan een betere bereikbaarheid, een beter klimaat en een betere gezondheid. En in het verlengde daarvan vinden we het belangrijk dat er aandacht moet zijn voor het toegankelijk maken van fietspaden en -stallingen voor aangepaste fietsen. Dat is van groot belang voor de inclusiviteit.”

De Fietsersbond heeft de afgelopen maanden contact gezocht met de politieke partijen. Wat blijkt uit die gesprekken?
“De ChristenUnie is het meest concreet. Zij willen dat er in 2030 25 procent meer fietskilometers wordt gemaakt ten opzichte van in 2020. Ook willen ze een stijging realiseren van het aantal korte ritten van 35 naar 45 procent. Daarnaast geeft de partij aan dat 100 miljoen euro per jaar willen inzetten voor het verbeteren van de verkeersveiligheid. D66 schrijft in haar verkiezingsprogramma dat ze wil dat ov-fietsen onderdeel moeten uit gaan maken van de ov-studentenkaart op doordeweekse dagen. GroenLinks-PvdA en de Partij voor de Dieren willen iets doen aan de toename van het aantal SUV’s, die van invloed zijn op de fietsveiligheid. Maar helaas moeten we wel constateren dat in de programma’s niet terug is te vinden hoeveel geld partijen precies willen investeren in de fiets.”

De gemeente Groningen bestaat ook uit tal van dorpen, waarbij lang niet door elk dorp een bus rijdt. Hoe denken jullie daar over?
“Als je met de partijen in gesprek gaat dan is er veel aandacht voor een brede welvaart, bereikbaarheid en betaalbaarheid. Als je de verkiezingsprogramma’s bestudeert, dan valt op dat veel partijen het platteland bereikbaar willen maken en houden. Bijvoorbeeld door openbaar vervoer gratis of goedkoper te maken, de overgang naar elektrisch vervoer te stimuleren, en je ziet een toename van het aantal plannen voor de fiets. Het pleidooi om de auto vrij baan te geven is enkel nog terug te vinden bij de uitgesproken rechtse partijen. Dus dat is positief, maar zoals gesteld is er ook werk aan de winkel.”