Gemeente heeft indringende gesprekken gevoerd met pro-Palestina-organisatie in Jeugdsynagoge

nieuws
Foto via Google Maps - Streetview

In de aanloop naar de pro-Palestina bijeenkomst, die afgelopen zaterdag plaatsvond in de gekraakte Jeugdsynagoge, heeft de gemeente indringende gesprekken gevoerd met de organisatie over het effect. Dat heeft wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen woensdagmiddag laten weten.

Van Niejenhuis reageerde daarmee op vragen van de CDA-fractie. Jalt de Haan namens deze partij: “De oorlog in het Midden-Oosten is complex, en elk slachtoffer dat er valt, is er één teveel. Juist nu is het van belang dat we verbinding zoeken, en dat we niet kiezen voor polarisatie. Dat er afgelopen weekend een pro-Palestina bijeenkomst heeft plaatsgevonden in de Jeugdsynagoge is wat ons betreft dan ook onacceptabel. Ik vind het ook moeilijk om de juiste woorden te vinden. Iedereen mag een demonstratie organiseren, maar dat je dit doet in een synagoge is pure provocatie.”

Maria Martinez-Doubiani (D66): “Was het gemeentebestuur op de hoogte van deze bijeenkomst?”
D66 is het daar mee eens. Maria Martinez-Doubiani: “Ook wij vinden dit een misplaatste bijeenkomst. Wel zijn we benieuwd of het gemeentebestuur van tevoren op de hoogte was dat dit zou gaan gebeuren? En om een vraag te stellen over de toekomst: het gebouw is onlangs weer in handen gekomen van de gemeente. Er zullen nu plannen voor ontwikkeld worden. Worden wij als gemeenteraad, en wordt de Joodse Synagoge in die plannen meegenomen?”

Wethouder Rik van Niejenhuis: “We hebben gesprekken gevoerd met de organisatie”
Wethouder Van Niejenhuis is helder: “Ook wij vonden het een hele bijzondere bijeenkomst op een bijzondere plek, waarbij wij ons heel goed voor kunnen stellen dat daarmee het Joodse gevoel aangetast wordt. Het voelt als een provocatie. Als gemeentebestuur waren wij op de hoogte dat dit zou gaan gebeuren. Samen met de politie hebben we ook gesprekken gevoerd met de organisatie. Maar uiteindelijk waren onze mogelijkheden beperkt. We hebben geprobeerd dit te voorkomen, maar dat is niet gelukt.”

Ietje Jacobs-Setz (VVD): “Is er een alternatieve locatie aangeboden?”
Dat kan op een vervolgvraag rekenen van Ietje Jacobs-Setz van de VVD: “Jullie zijn dus in gesprek geweest. Is er een alternatieve locatie aangeboden?” Jalt de Haan: “De wethouder zegt dat de mogelijkheden beperkt zijn. Het voelt als machteloos. Dat als zoiets weer gaat gebeuren, wij niks kunnen.” Van Niejenhuis: “Ik zeg niet dat we niks kunnen. We kunnen handelen binnen de wettelijke kaders van openbare orde en veiligheid, en op basis van wat we met gesprekken kunnen bereiken. De gesprekken met de krakers waren goed. Het zijn indringende gesprekken geweest, waarbij we heel duidelijk hebben gezegd wat het gaat betekenen, en wat de consequenties kunnen zijn. Uiteindelijk heeft men het wel door laten gaan, en daar konden we weinig aan doen. Het advies om een alternatieve plek aan te bieden is een goede suggestie.”

Wethouder Rik van Niejenhuis: “Ik denk dat de krakers er nog wel een tijdje zitten”
Op de vraag hoe zoiets in een gemeentelijk gebouw georganiseerd kan worden, is de wethouder ook duidelijk over. “De ontwikkelende partij heeft het gebouw terug geleverd aan de gemeente. Ondertussen is het gekraakt. Echter omdat wij nu geen concrete plannen voor het pand hebben, heeft de rechter gezegd dat hij daarom de krakers er niet zomaar uit kan zetten. Ik denk ook dat de krakers er best nog wel een tijd kunnen zitten, omdat wij met die plannen zullen moeten komen.”

“Aan enkele personen is de toegang geweigerd”
Van Niejenhuis: “Er is ook gesteld dat er Joodse bezoekers geweigerd zijn. Bij deze demonstratie hebben we als gemeente samen met de politie opgetrokken. Ter plaatse hebben we de situatie ook gemonitord. We hebben gezien dat enkele personen de toegang is geweigerd. We weten niet waarom. Bij ons zijn er geen meldingen van bedreiging binnen gekomen. Qua toekomst van het gebouw: willen we het opnieuw in de markt zetten? Of is een ander scenario denkbaar? Dat zullen we eerst met het gemeentebestuur overleggen, daarna aan de raad, en vervolgens komt het op tafel bij omwonenden en de Joodse gemeenschap.”