Gemeente gaat registratie integriteit vanaf 1 januari centraliseren: “Dit is een goede stap vooruit”

nieuws
Foto: Chris Bakker

De gemeente gaat integriteitsmeldingen vanaf 1 januari centraliseren. Dat laat wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks) van Democratische vernieuwing woensdag weten.

Wijnja reageerde daarmee op vragen van de VVD en Stadspartij 100% voor Groningen. Woordvoerder Teun Havinga namens de VVD: “De afgelopen dagen is er al veel over gezegd en geschreven over dit onderwerp. Wij willen graag van de wethouder weten of dit onderwerp op de radar stond, en of het onwil of onmacht is dat dit niet goed geregeld is.” Uit onderzoek van RTL Nieuws bleek dinsdag dat gemeenten slecht zicht hebben op integriteit. Malversaties, de registratie van incidenten rond omkoping is een rommeltje en zaken worden onder het tapijt geveegd. In totaal hebben 129 gemeenten laten weten dat zij in de afgelopen drie jaren geen meldingen van integriteitsschending hebben ontvangen. De grootste gemeente die geen enkele melding terug kon vinden, is Groningen. Experts noemen dit onbestaanbaar.

Wethouder Mirjam Wijnja: “Wat ontbreekt is een centrale registratie”
Wijnja is helder: “In de gemeente zijn er verschillende loketten waar je een integriteitsmelding kunt doen. Er zijn interne loketten, waar meldingen gedaan kunnen worden. Maar ook extern door middel van vertrouwenspersonen of het Huis van Klokkenluiders. Ook is er de mogelijkheid dat er een schriftelijke klacht ingediend kan worden. Dus we hebben absoluut aandacht voor dit onderwerp. Sterker nog, de gedragscode is onlangs bijvoorbeeld nog geactualiseerd. Wat echter ontbreekt is de centrale registratie. Dus alles komt wel binnen, maar we registeren het niet op één plek.”

“Dit is een doorlopend onderwerp van aandacht”
Dat is ook de reden waarom de gemeente niet mee kon werken aan het onderzoek van RTL Nieuws. “Doordat we het niet centraal registreren, kunnen we niet het integrale verhaal leveren. En dat is de stap die we moeten zetten. Op dit moment wordt er gewerkt aan een protocol, waarbij het de bedoeling is dat meldingen vanaf 1 januari op één plek worden geregistreerd. En over de zorgen die geuit worden: wij wisten dit. En dit is ook een doorlopend onderwerp van aandacht. We wisten dat dit nog moest gebeuren. Als gemeentebestuur gaan we de raad hier ook actief bij betrekken. Wij houden u op de hoogte.”

Yaneth Menger (Stadspartij 100% voor Groningen): “Waarom gebeurt het centraliseren nu pas?”
Toch leidt het nog niet tot tevreden gezichten in de raad. Havinga: “De meldingen zijn niet openbaar, terwijl dit in andere gemeenten wel het geval is. Kunnen we het niet deels openbaar maken?” Yaneth Menger van Stadspartij 100% voor Groningen: “Waarom gebeurt dit centraliseren nu pas? Waarom niet eerder?” Jalt de Haan van het CDA: “Hoe kan het dat er geen enkele melding teruggevonden kan worden als RTL Nieuws daar om vraagt?”

Wethouder Mirjam Wijnja: “Wij doen het op deze manier”
Wijnja: “Wij konden wel zien welke meldingen binnenkwamen, maar we moeten dit beter regelen, zodat we hier beter op kunnen anticiperen en reageren. Dat we zaken niet publiceren komt omdat het herleid kan worden naar personen. En dat we hier niet eerder mee begonnen zijn: dit is een proces in verschillende stappen. Het is op diverse plekken georganiseerd binnen onze organisatie. Wij doen het op deze manier, andere gemeenten kiezen voor een andere wijze.”

Jalt de Haan (CDA): “Doen we genoeg om criminele infiltratie in onze organisatie tegen te gaan?”
De Haan: “De processen duizelen mij. Maar mijn punt is dat ik mij afvraag of wij voldoende doen om misstanden tegen te gaan. We kennen allemaal het rapport ‘Groningse praktijken’. Doen we genoeg om criminele infiltratie in onze organisatie tegen te gaan?” Wijnja: “De conclusie dat we niks doen is te scherp. Of we voldoende doen, dat kan ik ook niet zeggen. Integriteit is een heel breed onderwerp. Het is een breed pallet. Op 1 januari gaan we het centraliseren. Dat is een goede stap vooruit.”