Energietoeslag over 2023 wordt deze maand uitbetaald (update)

De gemeente betaalt deze maand de energietoeslag over dit jaar uit. Het gaat om een bedrag van 800 euro. Eerder dit jaar heeft de gemeente al 500 euro verstrekt.

De eerste kamer heeft op 3 oktober het wetsvoorstel aangenomen. Daarmee kan de energietoeslag verstrekt worden. Zo worden huishoudens op of net boven het sociaal minimum geholpen om de energiekosten te betalen. Inwoners met een inkomen tot maximaal 120 procent van het sociaal minimum krijgen 800 euro. Groningers met een inkomen tussen 120 en 140 procent van het sociaal minimum krijgen 400 euro.

Eerder dit jaar heeft de gemeente al 500 euro overgemaakt naar inwoners die daar recht op hebben. Voor de bekostiging van de energietoeslag verwacht de gemeente een tekort van ongeveer 430 duizend euro. Hiervoor doet de gemeente een beroep op de resterende middelen van het Hulppakket.

Het uitbetalen van de energietoeslag vindt plaats in verschillende perioden. Die keus is gemaakt om eerst de inwoners waarvan de gemeente weet dat ze recht hebben op de toeslag, automatisch te kunnen betalen. Die eerste betaling is bij een groot aantal huishoudens binnen vóór 10 november. De tweede automatische betaling doet de gemeente vóór 1 december.

Inwoners die niet automatisch de energietoeslag 2023 ontvangen, maar wel tot de doelgroep behoren, kunnen vanaf 1 december een aanvraag indienen. dat kan tot en met 31 mei volgend jaar, via de website van de gemeente.