Coalitie snapt verbazing oppositie over afbouwen aantal dancefeesten niet: “Martiniplaza voldoet niet aan regels”

nieuws
Foto: Stefan Schweihofer via Pixabay

Het besluit om het aantal dancefeesten in Martiniplaza af te bouwen is geen verrassing. Volgens wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen wordt hier al heel lang over gesproken, omdat het evenementencentrum niet aan de regelgeving voldoet.

Volgens Van Niejenhuis is de geluidsdruk op de westkant van de stad te groot, en is er meer spreiding nodig. Martiniplaza had twee opties: of het gebouw wordt geïsoleerd, of de programmering wordt aangepast. Dat laatste gebeurt nu. D66 had samen met de fractie van Student & Stad het onderwerp op de agenda gezet voor het Politiek Vragenuurtje. Het onderwerp leidde tot spanningen tussen oppositie en coalitie. Maria Martinez-Doubiani van D66: “Groningen heeft een groot aanbod van culturele en muzikale evenementen. De dancefeesten in Martiniplaza trekken jaarlijks 50.000, of nog meer, bezoekers. We zijn verrast door het besluit dat dit aantal feesten afgebouwd moet worden. Vooral de snelheid verbaast ons. Waar komt deze urgentie vandaan? Daarnaast zijn we benieuwd hoe we het tekort, dat hierdoor ontstaat, nu gaan dekken, omdat we als gemeente aandeelhouder zijn van Martiniplaza.”

Janette Bosma (Partij voor de Dieren): “Aan de westkant van de stad wordt veel geluidsoverlast ervaren”
Voor de wethouder kan reageren komt Janette Bosma van de Partij voor de Dieren met een opmerking: “De verontwaardiging van D66 en Student & Stad verbaast mij. Er wordt in dit deel van de stad veel geluidsoverlast ervaren, en het gemeentebestuur pakt dit nu aan. Er is teveel overlast. En hoe komt dat? Er zijn onder het vorige college, waar uw partij coalitiepartner was, miljoenen geïnvesteerd in de Drafbaan. Daar zitten we nu aan vast. U vond het prima om de Drafbaan te ontwikkelen als evenemententerrein, en nu dit gemeentebestuur de problemen op gaat lossen, gaat u quasi verontwaardigd doen.”

Maria Martinez-Doubiani (D66): “Volgend jaar zijn er geen grote evenementen mogelijk”
Martinez-Doubiani: “Het is een terechte vraag. Maar wat we ook constateren is dat de overlast, die deze dancefeesten veroorzaken, beperkt is in vergelijking met andere locaties. Volgend jaar kunnen er vanwege grootschalige werkzaamheden, aan het Hoofdstation en de zuidelijke ringweg, geen grote evenementen plaatsvinden. Dus de haast snap ik niet. En daarnaast begrijpen wij dat ook omwonenden dit besluit niet begrijpen.”

Ietje Jacobs-Setz (VVD): “Moet Groningen een slaperig stadje worden?”
En dat laat het vuur ontbranden tussen coalitie en oppositie. Ietje Jacobs-Setz van de VVD: “Dit verbaast mij van de Partij voor de Dieren. Er is ingestemd met de ontwikkeling van het Stadspark, en daar wordt een plan voor gemaakt. Zo werkt politiek. Dat heeft niets met een oud en een nieuw gemeentebestuur te maken. Ik begrijp niet waarom u gaat stoppen met dat wat de minste overlast geeft. Wat wil de Partij voor de Dieren? Moet Groningen een bruisende stad worden? Of wordt het een slaperig stadje?” Bosma: “Wij willen een betere spreiding van evenementen over de stad om overlast tegen te gaan. Wij hebben geluisterd naar de inwoners. En ik kan de vraag retourneren: wat willen D66 en de VVD aan de overlast gaan doen?”

Daan Brandenbarg (SP): “Vindt D66 het een halszaak dat de gemeente zich moet bekommeren om dancefeesten?”
Daan Brandenbarg van de SP: “Verbazing alom bij de oppositie. Ik heb twee vragen. Heeft D66 het rapport gemist waarin wij als partij met vijfhonderd inwoners gesproken hebben? Als u dat rapport bestudeerd zou hebben, dan had u de achtergrond van dit besluit gesnapt. En daarnaast: vindt u het nu echt een halszaak dat de gemeente zich moet gaan bekommeren om dancefeesten? U wilt geen gemeentelijk energiebedrijf, maar u wilt wel dancefeesten?”

Maria Martinez-Doubiani: “Een groot cultureel aanbod is belangrijk””
Martinez-Doubiani: “Uiteraard heb ik het rapport van de SP gelezen. Als partij vinden wij het belangrijk dat er een groot cultureel aanbod is. Deze dancefeesten zijn in trek bij veel jonge inwoners uit de stad en uit de regio.” Jacobs-Setz: “Het gaat niet over wat de primaire taak van de gemeente moet zijn. Ik lees dat we überhaupt niks meer gaan doen. En we gaan de partij aanspreken die de minste overlast geeft. En over handtekeningen, ik ken ook andere petities.” Brandenbarg: “Martiniplaza is de gemeente. Wij hebben er vertrouwen in dat de markt dit wel oplost, en dat er genoeg aanbod van dancefeesten blijft. En met petities strooien. We kunnen het ook over Diftar hebben. Hou toch op man.”

Wethouder Rik van Niejenhuis: “Martiniplaza voldoet niet aan de regels”
Wethouder Van Niejenhuis probeert de rust terug te brengen: “De urgente reden dat we het aanbod af gaan bouwen is omdat er aan de westkant van de stad veel geluidsdruk is. Daar komt bij dat Martiniplaza niet voldoet aan de geldende regelgeving. Daar zijn we al een hele lange tijd over in gesprek. Er lagen twee opties op tafel: of Martiniplaza zorgde voor de geluidsisolatie die nodig is, of de programmering zou aangepast worden. Het gebouw aanpassen lukt niet, dus dit was de voor de hand liggende oplossing.”

“Sluitende begroting voor het komende jaar”
Volgens de wethouder vallen de financiële consequenties mee: “Er wordt gesteld dat dit besluit gaat leiden tot een verlies van één miljoen euro. Maar dat klopt niet. Dat is de omzet. Het verlies zou zich beperken tot twee of drie ton. Voor het komende jaar heeft Martiniplaza een sluitende begroting. Daarnaast kennen wij de organisatie als uiterst flexibel en creatief. Wanneer er op de momenten van dancefeesten een ander evenement wordt georganiseerd, dan kan dit verlies zich verder beperken.”

Daan Swets (Student & Stad): “Martiniplaza wil graag isoleren, maar kan dit niet”
Toch is Student & Stad niet tevreden met de uitleg. Daan Swets: “Martiniplaza voldoet niet aan de normen. Maar het afschalen van het aantal dancefeesten gaat wel heel snel, van twaalf naar drie volgend jaar en vervolgens naar nul. Is de begroting dan nog steeds dekkend? En de situatie is gek. Martiniplaza wil graag isoleren, maar dit is niet mogelijk omdat de gemeentelijke strategische investeringsagenda op pauze is gezet.” Van Niejenhuis: “Die relatie tussen de strategische agenda zie ik niet. En dit is niet een recent probleem. Tijdens de coronajaren was dit probleem minder urgent, omdat er minder feesten waren. Maar er is toen wel gezegd: dit moet anders.”

Wethouder Rik van Niejenhuis: “Ik moet ook de belangen van inwoners behartigen”
De wethouder vertelt verder: “Dit is ook geen verrassing voor Martiniplaza. Ze weten al jaren dat dit gaat gebeuren. Als wethouder zit ik hier met verschillende petten op. Ik wil graag dat onze stad aantrekkelijk is, met leuke evenementen. Maar ik heb ook de pet op dat ik de belangen van inwoners moet behartigen. Zoals het nu gaat, zo kan het niet langer. Martiniplaza krijgt vijftien maanden de tijd om het af te bouwen. En er wordt gesteld dat het naar nul gaat: dat is niet waar. Er blijven structureel drie dancefeesten per jaar mogelijk.”