Subsidie Waardevermeerdering voor bevingsschade verlengd tot 1 februari

nieuws
Foto via Groninger Bodem Beweging

De subsidie Waardevermeerdering, de compensatieregeling voor de trage afhandeling van aardbevingsschade door gaswinning uit het Groningenveld, is opnieuw verlengd. Inwoners van Groningen hebben tot 1 februari de tijd om de subsidie aan te vragen.

Voor de verlenging tot 1 februari heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 41 miljoen euro vrijgemaakt voor inwoners die recht hebben op de subsidie.

De regeling, die sinds 2017 bestaat, is bedoeld voor inwoners die voor minstens duizend euro schade geleden hebben. Via de regeling kunnen zij een subsidiebedrag van maximaal vierduizend euro aanvragen voor energiebesparende of -verduurzamingsmaatregelen.

Er gaan wel een aantal dingen veranderen in de subsidieregeling. De adressen die vallen onder het ‘proef buitengebied’ van de NAM zijn toegevoegd. Mensen uit dit gebied kunnen nu ook de subsidie Waardvermeerdering aanvragen op voorwaarde dat zij niet eerder gebruik hebben gemaakt van een gelijksoortige regeling van de NAM. Huurders in de gebieden waar de subsidie Waardevermeerdering van toepassing is, kunnen nu ook een aanvraag indienen. Dat geldt wanneer de eigenaar of verhuurder de subsidie niet heeft aangevraagd of niet gaat aanvragen. Ook wordt het voor de aanvrager in meer situaties mogelijk om een eenmalige verlenging van de uitvoeringstermijn van de verduurzamingsmaatregelen aan te vragen.