Raad geeft gemeentebestuur en zichzelf een diepgele kaart: “Rotgeschrokken van situatie meldpunt overlast”

nieuws
Foto: Chris Bakker

De gemeenteraad geeft het gemeentebestuur en zichzelf een diepgele kaart. Uit onderzoek van de Rekenkamer blijkt dat de gemeente de afgelopen jaren de plank volledig heeft misgeslagen bij het meldpunt zorg en overlast. De wethouder belooft beterschap.

Rosalie van der Heide van de ChristenUnie vat de kern samen: “Het is belangrijk dat we het meldpunt gaan verbeteren. We moeten bewoners centraal stellen bij deze problematiek. Dat geldt voor de melder, maar ook voor de persoon waar over geklaagd wordt. Men verdient een adequate terugkoppeling, waarbij men weet waar men aan toe is, dat men weet wat er gebeurt. En dit gaat ook over vertrouwen. Als je een melding doet, en je hoort vervolgens niks terug, terwijl het wel je woongenot aantast, dan schaadt dit het vertrouwen in de overheid.”

Rapport Rekenkamer
Het rapport van de Rekenkamer schetst een ontluisterend beeld. Bewoners die klagen lopen vast in processen, er is geen terugkoppeling, systemen waarmee gewerkt wordt zijn niet adequaat, privacygevoelige gegevens belanden op plekken waar ze niet horen en een convenant is opgesteld maar is nooit ondertekend door de ketenpartners. En wanneer een medewerker een aantal maanden ziek is, blijven klachten net zo lang liggen tot de medewerker weer terug is.

Yaneth Menger (Stadspartij 100% voor Groningen): “Het is meer dan schandalig wat we hebben gelezen”
“Wij zijn ons echt rotgeschrokken van de situatie”, vertelt Yaneth Menger van Stadspartij 100% voor Groningen. “Het is meer dan schandalig wat we hebben gelezen. En hier moeten ook consequenties aan verbonden worden.” Mirjam Gietema van D66: “We moeten constateren dat het niet gelukt is om een leefbare omgeving te creëren, terwijl dit Meldpunt al bijna 25 jaar bestaat. Ondanks alle technologische ontwikkelingen zijn we niet in staat geweest om de samenhang in problemen op te lossen.”

Pablo Vermerris (Student & Stad): “Herevaluatie nodig van de volledige dienstverlening”
Woordvoerder Pablo Vermerris van Student & Stad: “Ik wil de Rekenkamer complimenteren voor het duidelijke rapport. Ik denk dat het ook slim is om dit rapport breder te trekken. Dit is niet het enige meldpunt dat we in onze gemeente hebben. Het is slim om een herevaluatie toe te passen op het gebied van onze dienstverlening. Hoe willen we dit gaan doen als raad? Wat ik in ieder geval positief vind is dat er vanuit het gemeente al fte zijn vrij gemaakt voor de coördinatie op dit vlak. Laten we hier mee verder gaan, en naar de toekomst kijken.”

Wethouder Molema (GroenLinks): “Dit meldpunt had geen prioriteit”
Wethouder Manouska Molema is zich bewust van het probleem. “De vraag die bij dit debat hoort is hoe dit heeft kunnen gebeuren. Dingen ontstaan omdat ze geen prioriteit hebben. En dit meldpunt had geen prioriteit. Als de schijnwerpers ergens niet op staan gericht, kijk je er niet naar, en blijft het redelijk onzichtbaar. Het rapport van de Rekenkamer, met daarin hele duidelijke aanbevelingen, helpt bij het oplossen van het probleem. We hebben ook direct actie ondernomen. Het convenant wordt ondertekend, en dat is aan het einde van dit jaar opgelost. De rest van de aanbevelingen nemen we over, en daar gaan we mee aan de slag.”

Hans van Mossevelde (Rekenkamer): “De uitspraak ‘alle aanbevelingen worden overgenomen’ willen wij niet meer horen”
En dat blijkt een gevaarlijke uitspraak te zijn die Molema doet. Hans van Mossevelde van de Rekenkamer: “Onlangs hadden we een landelijke dag waar de rekenkamers voor uitgenodigd waren. Daar kwam de vraag ter sprake welke uitspraak wij niet meer willen horen. En dat is dat alle aanbevelingen worden overgenomen. Het is namelijk niet het eindpunt, maar het beginpunt. Mijn advies aan de raad is om hier scherp op te zijn. Wat gaat er nu gebeuren? Wat wordt er opgepakt? Je zult het inhoud moeten geven.”

Jan Visser (GroenLinks): “Kan er een meldpuntfunctionaris komen?”
Jan Visser van GroenLinks: “Het is een ingewikkeld vraagstuk. Wat mijn fractie belangrijk vindt is dat er een terugkoppeling plaatsvindt naar de melder wanneer deze een melding heeft gedaan. Een praktisch advies zou zijn om dit door een meldpuntfunctionaris te laten doen. Deze neemt de melding aan, maar is ook weer het sluitstuk in de keten, zodat ook direct duidelijk wordt of het proces goed is doorlopen.” De wethouder geeft aan deze suggestie mee te zullen nemen.

Terence van Zoelen (Partij voor de Dieren): “Voor iemand is het onbekend wat er met diens klacht gebeurd”
Raadslid Terence van Zoelen van de Partij voor de Dieren probeert het in een breder perspectief te plaatsen. “We leven in een stad met 250.000 inwoners. Het is niet gek dat er overlast is. Wanneer je overlast hebt, of een klacht wilt indienen, dan kun je via de website van de gemeente een melding doen. Maar naast dit meldpunt zijn er ook nog tien andere meldpunten. Wanneer iemand het hele proces heeft doorlopen, is onbekend wat er mee gebeurt. Wij hebben geprobeerd om dit vraagstuk vanuit de bewoner te bekijken. Als je overlast hebt is dat al heel vervelend. Maar het is nog vervelender als een meldpunt niet werkt, dat er geen communicatie is, dat klachten niet naar de juiste partner worden gestuurd, en waarbij AVG-richtlijnen niet worden nageleefd. Ik verwacht van de wethouder een jaarlijkse terugkoppeling wat betreft de vorderingen.”

Dennis Ram (PVV): “Dit gemeentebestuur verdient een diepgele, bijna rode kaart”
Dennis Ram van de PVV: “Dit rapport is ontluisterend en schandalig. Dat dit kan in onze gemeente. Dit rapport legt genadeloos bloot dat dit meldpunt niet functioneert. En we behandelen nu dit meldpunt, maar dit gaat veel breder dan alleen dit onderwerp. Dit meldpunt is een lappendeken aan instanties en stichtingen. Een verdeelde overheid in een onverdeelde stad. Een stad waar het aantal situaties met psychische problemen toeneemt, er meer drugsoverlast is. Een goed meldpunt is cruciaal. Dit gemeentebestuur verdient een diepgele, bijna rode kaart. En die kunnen we onszelf als raad ook geven, want ook wij hebben de afgelopen jaren veel gemist.”

Jahir Scoop (PvdA): “We ons realiseren dat het werkveld complex is”
De PvdA laat een ander geluid horen. Raadslid Jahir Scoop: “Het is ook belangrijk om te kijken naar de context, en dit te nuanceren. Ja, er moeten dingen anders en beter. Maar we moeten ons ook realiseren dat medewerkers van dit meldpunt in een complex werkveld actief zijn.” Dat kan op een vraag rekenen van Izaäk van Jaarsveld van het CDA: “Heeft de PvdA een ander debat bijgewoond? Volgens mij vallen we de medewerkers van dit meldpunt niet aan. De kritiek uit zich vooral op het gemeentebestuur. Wat nuanceert u nu?” Scoop: “We moeten ons beseffen dat het werkveld ingewikkeld is. We leven in een samenleving, waarbij mensen soms last hebben van elkaar. Toen ik het rapport las duizelde het mij hoeveel meldpunten we hebben. Daar is meer stroomlijning nodig.”

Elisabeth Akkerman (VVD): “Blijven we niet hangen in vage taken?”
Elisabeth Akkerman van de VVD kijkt vooral naar de toekomst: “De wethouder zegt nu alle aanbevelingen over te willen nemen. Om het te verbeteren. Dat wil men doen via ontwikkellijnen. En dat woord kom ik de laatste tijd op meer plekken tegen. Blijven we niet teveel hangen in vage taken, waardoor we uiteindelijk de doelen niet gaan halen?”

Wethouder Molema: “Wij voelen ons enorm verantwoordelijk”
Wethouder Molema: “Wij gaan hier serieus mee aan de slag. Bij de ontwikkellijn willen we gaan clusteren op thema’s. Een analyse moet uit gaan wijzen hoe we dit het beste kunnen inrichten. Een onderdeel hiervan is ook het tonen van goed werkgeverschap. Wij voelen ons enorm verantwoordelijk. We zien in het werkveld mensen die met heel veel liefde hun werk uitvoeren, en dat ook op een goede manier kunnen doen. Daar moeten we mee aan de slag. Is dit volgend jaar goed geregeld? Ik ga qua datum geen toezeggingen doen. We doen dit samen met de partners. Met hen blijven we in gesprek over wat goed gaat, en wat niet goed gaat. En daar handelen we op. Wel zullen we de raad actief op de hoogte houden. Dat gaan we jaarlijks doen.”

Moties
Toch is de gemeenteraad er niet gerust op. D66, gesteund door waarschijnlijk alle partijen, overweegt een motie om het gemeentebestuur bij de les te houden. Daarnaast worden nog verschillende andere voorstellen overwogen. Akkerman van de VVD: “We gaan de motie van D66 goed bestuderen. Als de zorg rond ontwikkellijnen daarin een onderdeel van kan zijn, dan zou dat mooi zijn. Past dat niet, dan overwegen we om zelf een voorstel in te dienen.”