Partij voor de Dieren wil middelen van gemeente voor noodlijdend Dierenopvangcentrum Groningen

Het Dierenopvangcentrum Groningen mag niet ten onder gaan aan torenhoge energieprijzen en de slechte energetische staat van het gebouw aan de Adorperweg. Dat vindt de raadsfractie van de Partij voor de Dieren. De partij wil dat de gemeente de enige opvang voor wilde en verwilderde dieren gaat helpen om het hoofd boven water te houden.

Het Dierenopvangcentrum wist de afgelopen weken, dankzij een inzamelingsactie onder donateurs, een gedwongen sluiting door een torenhoge energieafrekening te ontlopen. Maar door structurele gebreken aan de door aardbevingen kapotte boerderij van de dierenopvang, gecombineerd met het uitblijven van subsidie door de Dierenbescherming en de gemeente, is een definitief einde voor het Dierenopvangcentrum na de energienota van volgend jaar allerminst uitgesloten.

Dat mag niet gebeuren, vindt de Groninger afdeling van de Partij voor de Dieren. De coalitiefractie springt vrijdagmiddag op de bres voor het opvangcentrum en wil dat het gemeentebestuur kijkt naar (eenmalige) ondersteuning en hulp bij het zoeken naar subsidies en sponsoring voor de stichting.

“Het dierenopvangcentrum vangt duizenden dieren op per jaar”, aldus PvdD-fractievoorzitter Wesley Pechler. “Als na Faunavisie ook Stichting Dierenopvangcentrum Groningen moet stoppen, dan zullen er jaarlijks tussen de 4200 en 4700 extra dieren opgevangen moeten worden door de Fûgelhelling in Ureterp en de vraag is of deze over de capaciteit beschikt om dit te doen.’”

Pechler en zijn fractie vinden daarnaast dat de Dierenopvang Groningen bijdraagt aan de spreiding van opvangcentra. “Minder vervoersbewegingen met zieke en zwakke dieren en een betere borging van capaciteit en kennis over verschillende partijen kan bijdragen aan dierenwelzijn. Verder is er, binnen deze stichting, 35 jaar aan kennis en ervaring beschikbaar en het is de enige opvang in onze gemeente. Wij vinden dit heel waardevol en willen deze plek daarom graag behouden.”