Gemeenteraad gefrustreerd over niet informeren situatie EdanZ: “We moeten het in de media lezen”

nieuws
Foto: Google Maps

Frustratie bij de gemeenteraad waarom zij niet door het gemeentebestuur geïnformeerd zijn over de situatie van EdanZ aan de Van Oldenbarneveltlaan in de wijk De Hoogte. Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) durft ook niet te zeggen hoe het kan waarom de raad niet is geïnformeerd.

Broeksma reageerde op vragen van de fractie van de Partij voor het Noorden. Evelien Bernabela namens deze partij: “Wij hebben begrepen dat het huurcontract met EdanZ per 1 januari aanstaande ontbonden wordt. Daar zijn we verbaasd over. EdanZ biedt zeventig activiteiten per week aan die als doel hebben dat mensen zich kunnen ontwikkelen en kunnen ontplooien. Uit cijfers blijkt dat elke activiteit gemiddeld vijftien deelnemers trekt. Je hebt het over een meerwaarde, en daar wordt in deze volledig aan voorbij gegaan. Inmiddels is er een actiegroep opgestaan. Zij vinden dat EdanZ bestaansrecht heeft, en de cijfers ondersteunen dit ook.”

Rozemarijn Gierkink (PvdA): “Wordt er voor de huurders gezocht naar een andere plek?”
Ook bij andere fracties spelen er vragen. Femke Folkerts van GroenLinks: “Wat is de reden waarom de gemeente zelf een buurthuis wil beginnen op deze locatie, terwijl er in de wijk al een buurthuis is? Waarom kan het niet gecombineerd worden?” Rozemarijn Gierkink van de PvdA: “Waarom wordt de overeenkomst beëindigd? En wordt er voor deze mensen, die nu in dit pand zitten, gezocht naar een andere plek?” Yaneth Menger van Stadspartij 100% voor Groningen: “In de wijk De Hoogte is er al een buurthuis. Gaat een tweede buurthuis niet zorgen voor verdringing?”

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks): “We willen het gebouw beter benutten voor de wijk De Hoogte”
Wethouder Broeksma neemt tijdens de vergadering waar voor wethouder Carine Bloemhoff (PvdA) die afwezig is. “In de vraagstelling wordt gesteld dat het huurcontract abrupt is opgezegd. Dat is niet waar. Sinds 2020 worden er al gesprekken gevoerd. Als gemeente willen we het gebouw beter benutten voor de wijk De Hoogte. De afgelopen tijd zijn we daar over in gesprek geweest, maar dat heeft niet tot resultaat geleid. Dat is een tegenvaller voor de wijk De Hoogte, die juist een laagdrempelige en uitnodigende functie nodig heeft. Deze locatie, in dit oude schoolgebouw, is daar erg geschikt voor.”

“Datum van 1 januari laten we los”
Broeksma vertelt verder: “Dat we een laagdrempelige en uitnodigende functie willen realiseren, is onderdeel van de sociale wijkvernieuwing. Dat is een kans die we willen benutten. Daarom hebben we het contract met EdanZ beëindigd, omdat we zelf meer sturing willen geven aan het proces, dat er ook echt iets voor de wijk ontstaat. Wel goed is om te zeggen is dat we de datum van 1 januari hebben losgelaten, waardoor huurders meer tijd krijgen om een nieuwe plek te zoeken.”

“Trekt vooral deelnemers van buiten de wijk”
“Wat betreft de activiteiten van de huurders, het zijn niet 122 maar 35: het trekt vooral deelnemers van buiten de wijk. EdanZ is ook een slapende stichting, met daaronder verschillende huurders. Twee van hen hebben inmiddels een andere plek gevonden, De Verbinders hebben een plan ingediend om in het huidige gebouw te blijven. Met hun zijn we in gesprek om te kijken of we dit kunnen realiseren.”

Femke Folkerts (GroenLinks): “Ons bereikt het signaal dat de huuropzegging heel plotseling is geweest”
Toch is de raad met die uitleg niet tevreden. Bernabela: “Forum Groningen op de Nieuwe Markt is ook gesubsidieerd, en toch zie ik daar ook vaak toeristen zitten. Dat een plek niet alleen voor een wijk is, je kunt zo’n combinatie toch behouden?” Gierkink: “Maar wat gaan we nu doen? Kegelen we de 32 huurders er uit, en kijken we daarna wie er weer terug kan, of gaan we hen actief ondersteunen?” Folkerts: “Ons bereikt het signaal dat de huuropzegging heel plotseling is geweest. Kan de wethouder hier dieper op ingaan? Hoe ziet de tijdlijn er uit? Ons bekruipt het gevoel dat men het idee had nog in gesprek te zijn, maar dat het al Schluß was.”

Wethouder Philip Broeksma: “In gesprek met huidige huurders”
Wethouder Broeksma: “Dat er mensen van buiten de wijk komen, dat is niet erg. Maar het gaat om de verhouding. In het kader van de sociale wijkvernieuwing is er behoefte aan een buurtcentrum. Een plek voor de eigen wijk, waarbij deze school daar een geschikte locatie voor is. Of huidige huurders op deze plek kunnen blijven, daarover zijn we in gesprek. Als men naar een andere plek gaat, dan denken we daar in mee.”

Evelien Bernabela (Partij voor het Noorden): “Waarom zijn wij niet eerder geïnformeerd?”
Bernabela: “Wat ik niet begrijp is waarom wij als raad hier niet eerder over zijn geïnformeerd. Ons is niets verteld. Daarnaast wil ik meegeven dat EdanZ aangeeft er toch ook echt voor de wijk te zijn.” Broeksma: “Ik heb geen idee waarom u niet eerder geïnformeerd bent.”

Bart Hekkema (Partij voor de Dieren): “Dit is toch niet de manier hoe we het gesprek voeren?”
Bart Hekkema van de Partij voor de Dieren: “Mijn fractie is echt negatief verrast. Dat dit speelt moeten we in de media lezen. En ondertussen is dit debat al even bezig maar is er nog steeds niets opgehelderd. Ondertussen is er wel een petitie vanuit EdanZ die al tweeduizend keer ondertekend is. Dit is toch niet de manier hoe we dit gesprek voeren?”

Femke Folkerts (GroenLinks): “Het gaat om 120 huurders”
Femke Folkerts van GroenLinks: “Wij zijn ook niet blij hoe dit gaat. Daarnaast wil ik de wethouder er op wijzen dat het niet gaat om 35 huurders, maar om 120. Dit wordt zojuist aan mij bevestigd. En eerst wordt gezegd dat men er op 31 december uit moet, en nu toch weer niet. Waarom lukt het niet om hier op een goede manier uit te komen?” Hekkema: “In onze gemeente is er een groot tekort aan plekken waar zulke activiteiten kunnen worden aangeboden. In De Hoogte zit het nu op een plek waar geen commerciële huur wordt gevraagd. Verhuis je naar een ander deel van de stad, en je komt in de commerciële huur terecht, dan zullen de prijzen veel hoger liggen. Ik ben benieuwd naar reflectie van de wethouder of de ondersteuning bij verhuizingen wel voldoende is.”

Wethouder Philip Broeksma: “We gaan hier naar kijken”
Broeksma: “De gesprekken lopen sinds 2020. Hoeveel huurders er zijn, 35 of 120. Ik weet het niet. De waarheid zal vast niet tussen beiden liggen. Daarnaast wil ik aangeven dat wat hier gezegd en gevraagd wordt, dat we toezeggen om daar naar te gaan kijken.”