Gemeente is veel minder geld kwijt aan bijstand dan verwacht

De gemeente Groningen is veel minder geld kwijt aan bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies dan verwacht.

Gemeenten ontvangen van het Rijk een bijdrage om bijstandsuitkeringen te bekostigen. In 2019 moest nog voor een bedrag van bijna 14,5 miljoen euro aanvullende dekking worden gezocht, omdat de vergoeding van het Rijk onvoldoende was. Nu is het structurele tekort bijna twee miljoen euro en dat is fors lager dan de tekorten van de afgelopen jaren.

Volgens het gemeentebestuur doet Groningen het beter dan andere gemeenten, omdat er steeds minder mensen gebruik maken van de bijstand.