Gemeente houdt voet bij stuk, er komt geen marathon in 2024, tot grote onvrede van deel van de raad

nieuws
Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Er komt definitief geen marathon over de zuidelijke ringweg in 2024. Dat heeft wethouder Manouska Molema (GroenLinks) van Evenementen woensdagavond laten weten.

De wethouder reageerde daarmee op een motie die door verschillende partijen was ingediend. Fractievoorzitter Leendert van der Laan van de Partij voor het Noorden: “Als het in Friesland stevig begint te vriezen, dan lukt het ze daar om binnen een paar dagen een Elfstedentocht te organiseren, waarbij alles mogelijk is. En ons lukt het niet om een marathon in 2024 te organiseren. Ik vind het jammer, en mijn partij steunt dit voorstel in ieder geval wel.”

Etkin Armut (CDA): “Men gaf aan het een goed idee te vinden”
Daarmee raakt Van der Laan de kern. Etkin Armut van het CDA: “Vanochtend sloeg ik de krant open, en ik zag een grote advertentie waarin de gemeente opgeroepen werd om de marathon in 2024 toch mogelijk te maken. De advertentie riep ook op om de gesprekken weer op gang te helpen. Vlak voor de zomervakantie zijn er vanuit de oppositie vragen ingediend over de marathon. Er is de afgelopen anderhalf jaar een traject doorlopen, waarbij diverse partijen, waaronder Rijkswaterstaat, Aanpak Ring Zuid en de provincie, aangaven het een goed idee te vinden. Er werd een startsubsidie van 10.000 verstrekt. De organisatie van de marathon had ook een mooi doel voor ogen: geld ophalen voor het Beatrix Kinderziekenhuis.”

“Als er uitdagingen zijn, dan kap je het gesprek niet af”
Armut vertelt verder: “Een marathon organiseer je niet zo maar. Er zijn goede gesprekken nodig. Daarom is het onbegrijpelijk dat de gesprekken abrupt tot een einde zijn gekomen. Als er bij een plan uitdagingen op tafel liggen, dan ga je het gesprek aan. Dan kap je het niet af. Dat is zonde. Het gemeentebestuur noemt argumenten als veiligheid, budget en bereikbaarheid waardoor het onmogelijk is. Maar die punten zijn nooit besproken met de organisator. Er is niet gezocht naar oplossingen, en juist een goed gesprek had op veel punten duidelijkheid kunnen verschaffen. En dan zie ik dit toch als politieke onwil. Want als je echt iets wilt, dan is er veel mogelijk. Juist volgend jaar, wanneer de ringweg officieel wordt geopend.”

Rik Heiner (VVD): “Dit evenement helpt om mensen in beweging te krijgen”
Rik Heiner van de VVD: “Ik zal hier eerlijk bekennen dat ik met mevrouw Armut een afspraak heb. Namelijk dat als deze marathon er komt, dat we samen deel gaan nemen. En dat is ook precies mijn punt. Zo’n evenement helpt mensen om in beweging te komen. En dan kan het gemeentebestuur nu zeggen, we gaan voor 2025 of 2026. Maar dan is de ringweg al in gebruik. Volgend jaar wordt het project opgeleverd, en dan is ook het moment om er een feestje van te maken.”

Jim Lo-A-Njoe (D66): “Ontzettend jammer dat we er niet uit komen”
Jim Lo-A-Njoe van D66 sluit zich bij de VVD en CDA aan: “We hebben het niet over een evenement dat we zelf bedacht hebben. Er is iemand in de stad die dicht plan heeft opgevat, die daar ons toe komt. Er dient zich iemand aan. En dan is het ontzettend jammer dat we er niet uit komen. En ik zal eerlijk zeggen dat dit idee naar meer smaakt. Er wordt in de stad al gesproken of de ring misschien gebruikt kan worden voor een wielerwedstrijd.”

Irene Huitema (PvdA): “Is dit niet een oproep om dit plan nog eens van tafel te vegen?”
De coalitie ziet het echter niet zitten. Irene Huitema van de PvdA: “We hebben het hier eerder ook over gehad. Is dit niet een oproep om nog eens dit plan van tafel te vegen?” Armut: “Nee. Je hebt een voortraject doorlopen. En vervolgens trek je een conclusie, gebaseerd op verkeerde aannames. Het gesprek is afgekapt, er is niet gesproken om tot oplossingen te komen.”

Wethouder Manouska Molema (GroenLinks): “Het is geen politieke onwil, het kan gewoon niet”
Wethouder Molema heeft respect voor de vasthoudendheid van de oppositiepartijen: “We hebben de keuze gemaakt om niet mee te werken aan deze marathon. We kunnen niet alles. En dat is geen politieke onwil. Er is niet één, maar er zijn meerdere redenen waarom het niet kan. Je hebt te maken met de veiligheid, met de financiering, de ambtelijke capaciteit en je wilt ook dat de stad bereikbaar blijft. Als je wegen af gaat zetten dan komt je bereikbaarheid onder druk te staan. Dan kunnen bussen bijvoorbeeld niet meer rijden.”

Rik Heiner: “Als Rammstein naar de stad komt kan alles”
Armut: “Ik geloof heel erg dat de gemeente hier niet lichtzinnig over gedacht heeft. Maar ook uit dit antwoord blijkt weer dat de wethouder denkt dat de gemeente heel veel zelf moet gaan organiseren. Terwijl de organisatie heeft aangegeven dit prima zelf te kunnen. Alles wat de wethouder zegt, dat zijn aannames. Terwijl knelpunten er zijn om opgelost te worden.” Heiner: “Als Rammstein naar de stad komt, dan kan alles. Dan zijn er 100.000 mensen welkom. Hoeveel mensen komen naar deze marathon?” Molema: “Dit zijn verschillende eenheden. Je zet een route van 40 kilometer af. Het gaat om de plek en de periode.”

Etkin Armut (CDA): “U trekt heel makkelijk een conclusie”
Toch blijft Armut ontevreden: “U trekt heel makkelijk een conclusie. Het kan niet, zonder dat er een constructief gesprek is gevoerd. Komende zondag kunnen we ook de 4 Mijl organiseren. Dan moeten er ook wegen worden afgezet. We hebben het over de eerste editie van een marathon. Die zal voornamelijk regionaal geïnteresseerden trekken. Ik hoop echt dat de raad u op andere gedachten kan brengen.”

Daan Brandenbarg (SP): “U maakt er een karikatuur van”
Maar de raad gaat daar niet in mee. Daan Brandenbarg van de SP: “U maakt er nu wel een karikatuur van door de marathon te vergelijken met de 4 mijl.” Armut: “Ik heb dit niet zelf bedacht hè? Iemand uit de stad komt met dit idee.” Molema: “U bent volhoudend. Wat ik kan zeggen is dat we in gesprek gaan. We gaan terugkijken op de gesprekken van afgelopen anderhalf jaar, maar we zullen ook vooruit kijken, of dit in 2025 of 2026 mogelijk is.”

Jim Lo-A-Njoe (D66): “Wat is nu het perspectief?”
Dennis Ram van de PVV probeert helderheid te verschaffen: “Zo direct gaan we stemmen over dit voorstel. Wat gaat het gemeentebestuur doen als het voorstel toch wordt aangenomen?” Heiner van de VVD: “Als het in 2024 niet kan, waarom zou het dan in 2025 wel ineens kunnen?” Lo-A-Njoe van D66: “Het inwonerspanel heeft aangegeven graag zulke evenementen te willen zien. Ook is de ambitie uitgesproken dat we meer internationale evenementen naar de stad halen. Wat is nu precies het perspectief?”

Wethouder Manouska Molema: “Dat het nu niet kan, betekent niet dat het een volgende keer ook niet kan”
Molema: “We staan niet onwelwillend tegenover een marathon. Het is ja, mits het haalbaar is. Nogmaals, de datum die men voor volgend jaar voor ogen heeft, dat gaat niet lukken. Niet in die periode, en niet op die plek. Het gesprek zullen we aangaan, en het heeft zeker onze ambitie om grote sportevenementen aan te bieden en naar de stad te komen. Dat het dit keer niet kan, betekent niet dat het een volgende keer ook niet kan.”

Daan Brandenbarg: “Deze discussie is volledig politiek irrelevant”
Peter Rebergen van de ChristenUnie: “De wethouder was voor de zomervakantie al heel duidelijk. Het lijkt alsof sommige partijen die beantwoording volledig gemist hebben.” Tim van de Vendel van GroenLinks: “Wij zullen nu tegen stemmen, maar wij hopen wel dat het in 2025 mogelijk is.” Brandenbarg van de SP: “Ik vind het een hele rare motie. Hoezo krijg je met topsport meer mensen in beweging. Deze discussie is volledig politiek irrelevant.”

Het voorstel krijgt uiteindelijk 18 stemmen voor, en 24 tegen. En is daarmee verworpen.