Deurmatten op de Vismarkt als symbool voor tekort aan pleegouders

nieuws
Foto: Lisa Fotios via Pexels

Komende woensdagmiddag legt Pleegzorg Groningen een aantal deurmatten neer op de Grote markt. Daarmee wil de organisatie, in het kader van de Week van de Pleegzorg, aandacht vragen voor het tekort aan pleeggezinnen in de provincie.

Pleegzorg Nederland startte deze week met haar nieuwe ‘Jouw huis een 2e thuis?’ om aandacht te vragen voor het belang van voldoende pleegouders. In het hele land worden deze week deurmatten neergelegd om het tekort aan huishoudens voor pleegkinderen te laten zien. In Groningen gebeurt dat op de Vismarkt, op de markt in Stadskanaal en in het centrum van Leek.

Volgens Pleegzorg Groningen neemt het aantal nieuwe pleegouders al jaren af. De ‘ideale match’ vinden voor kinderen lukt daardoor steeds minder goed, vertelt Pascal Brondijk van Pleegzorg Groningen: “We zoeken niet één huishouden, maar voor elk pleegkind het huishouden waar hij of zij zich zo thuis mogelijk voelt. Een match is altijd maatwerk. Daarom hebben wij een diverse groep aan pleegouders.”

Pleegzorg Groningen benadrukt dat pleeggezinnen niet altijd de volledige zorg over het kind hoeven over te nemen, want pleegouder zijn kan ook part-time. Dan komt een kind bijvoorbeeld in het weekend of in de vakantie logeren. In Nederland komt deze vorm van pleegzorg steeds vaker voor.

Pleegzorg Groningen is een samenwerkingsverband tussen de pleegzorgaanbieders Elker, Leger des Heils en William Schrikker Gezinsvormen. Gezamenlijk geven de organisaties voorlichting aan ouders, kinderen en pleegouders. Een informatiepakket over pleegouderschap aanvragen in Groningen kan via deze website. Hier is ook te vinden wanneer er een informatieavond over pleegouderschap wordt georganiseerd in de buurt.