De Vinkenborgh blijft onderdeel van herontwikkeling Travertijnstraat: “De Martinitoren wilden we ook ooit slopen”

nieuws
Foto: Ecco van Oosterhout

Voormalig schoolgebouw De Vinkenborgh, het huidige Backbone, aan de Travertijnstraat, blijft voorlopig behouden. Dat heeft de gemeenteraad woensdag besloten.

Het gebied wordt de komende jaren herontwikkeld, waarbij er een nieuwe wijk gaat verrijzen. De raad wordt in het proces meegenomen. Er zijn verschillende knoppen waar aan gedraaid kan worden. Eén van die knoppen is sloop of behoud van het voormalige schoolgebouw. Ondanks dat behoud duurder is, adviseert het gemeentebestuur om het pand te laten staan. Ook vanwege de grote architectonische waarde.

Karoline de Groot (Student & Stad): “Sloop kost minder”
De fractie van Student & Stad is het daar niet mee eens. Karoline de Groot: “Het behouden kost ons 1,6 miljoen euro. Dat is niet een verstandige keuze, ook als we kijken naar de financiële positie waarin de gemeente verkeert. Daarom dienen wij een voorstel in om het gebouw te slopen. Dat kost iets minder, waardoor we in het uiteindelijke plan minder hoeven te bezuinigingen op de ontwikkeling van het gebied.” Mariska Sloot van Stadspartij 100% voor Groningen is het daar mee eens: “De gemeente opteert voor de duurste optie. Dat is onverstandig. En het is ook gek, want ruim een jaar geleden stemde de coalitie nog in met sloop. Waarom zoveel geld over de balk gooien?”

Tom Rustebiel (D66): “We leven in een tijd waarin het maken van keuzes niet makkelijk is”
Tom Rustebiel van D66: “Het is niet alleen een financiële kwestie. We hebben het over een gebouw dat nu diverse sociale functies voor de wijk herbergt. Maar het is ook een gemeenschap, een broedplaats. Kunnen we niet beter iets bouwen dat deze gebruikers recht doet? We leven in een tijd waarin het maken van keuzes niet makkelijk is. Maar feit is dat nieuwbouw wel goedkoper is.”

Benni Leemhuis (GroenLinks): “Slopen en nieuwbouw kost heel veel co2”
De coalitie is het daar niet mee eens. Benni Leemhuis van GroenLinks: “Wij denken dat het niet verstandig is om in deze fase van het onderzoek al dingen uit te sluiten. De wethouder heeft eerder aangegeven onderzoek te willen doen. Wij willen dat afwachten. Kan De Vinkenborgh in de plannen betrokken worden? Dat willen we eerst afwachten. En het gaat niet alleen om geld. Maar ook om de uitstoot van co2. Als je een gebouw sloopt, en je gaat nieuw bouwen, dan kost dat heel veel co2. Daarnaast is het belangrijk om de architectonische historische waarde mee te wegen. En partijen die nu zeggen dat behoud meer geld kost: er zijn in dit plan ook andere manieren om geld te besparen.”

“Nu al dingen uitsluiten is niet verstandig”
Dat kan op een vraag rekenen van Rik Heiner van de VVD: “Is GroenLinks altijd tegen sloop en nieuwbouw?” Leemhuis: “Als partij hebben we er regelmatig voor gekozen om nieuwe dingen te bouwen. En ook om dingen te laten staan. We hebben onlangs een heel goed gesprek gehad waarbij de wethouder ons uitgelegd heeft wat de mogelijkheden zijn. Het College heeft gezegd dat er plannen ontwikkeld gaan worden. Door nu al dingen uit te sluiten, dat is niet verstandig.”

Hans de Waard (SP): “Erfgoed van de toekomst moeten we beschermen”
Leemhuis krijgt bijval van Rico Tjepkema van de PvdA: “Het is een karakteristiek pand. Daarnaast is het ook goed om te zeggen dat de wethouder heeft aangegeven dat het financiële tekort in dit project behapbaar is.” Hans de Waard van de SP: “Het is ontzettend makkelijk om alles maar af te breken. Indertijd is er ook gesproken om de Martinitoren maar te slopen en de klokken te verkopen omdat het onderhoud te duur werd. Het is een hele kortzichtige gedachtegang. Het is misschien niet het mooiste gebouw waar we het over hebben, maar gebouwen uit de jaren zeventig worden wel zeldzaam. We moeten het erfgoed van de toekomst beschermen.”

Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA): “We willen niets uitsluiten”
Wethouder Van Niejenhuis: “Ik vind het wel even belangrijk om te zeggen dat in het dictum van de motie staat dat omwonenden het gebouw liever kwijt dan rijk zijn. Daar valt wel wat op af te dingen. Omwonenden kun je niet over één kam scheren. Natuurlijk, de uitstraling en de kwaliteit, daar moet wat aan gebeuren. Maar niet voor iedereen staat het pand in de weg. Daarnaast staat het gebouw ook op de erfgoedlijst. En voor de duidelijkheid: we moeten de plannen nog uitwerken. En het is nog helemaal niet definitief dat we De Vinkenborgh kunnen behouden, maar we willen in deze fase niets uitsluiten.”

Het voorstel wordt uiteindelijk weggestemd. Vijftien raadsleden stemmen voor, 27 tegen. Daarbij wordt de coalitie gesteund door de Partij voor het Noorden en de PVV. Daarnaast krijgt de wethouder toestemming om met de ontwikkeling te beginnen. Bij het hoofdvoorstel stemmen 26 raadsleden voor en 16 tegen.