CDA en D66 vragen gemeente om opheldering over geheime deal met Be Quick

nieuws
Foto Andor Heij Stadion Esserberg Be Quick 1887 avond

De fracties van het CDA en D66 hebben de gemeente om opheldering gevraagd over een geheime deal met voetbalvereniging Be Quick. De partijen zijn verbaasd en teleurgesteld over de gang van zaken.

In 2018 werd onder leiding van toenmalig sportwethouder Paul de Rook (D66) gestart met het project ‘Gelijk Speelveld’. Dit project moest ervoor zorgen dat sportverenigingen dezelfde regelingen zouden krijgen met betrekking tot eigendom en vergoedingen. Volgens De Rook was dit nodig, omdat verenigingen allemaal hun eigen afspraken met de gemeente hadden over de huur en het onderhoud van kleedkamers en kantines. Bij het doel om dit recht te trekken, waren de gemeente, de clubs en de Groninger Sportkoepel betrokken.

“Wij zijn verbaasd en teleurgesteld”
Het proces liep spaak bij het allerlaatste dossier, dat van Be Quick. “In de nieuwsbrief van 23 juni 2023 van de Sportkoepel valt te lezen dat ze geen inzicht hebben gekregen in de contacten en de overeenkomst tussen de gemeente en Be Quick”, laten Jalt de Haan van het CDA en Jim Lo-A-Njoe van D66 weten. “Dit was bij alle andere sportverenigingen niet het geval en hiermee is het volgens de Sportkoepel ‘een grote smet op dit project’, dat tot op heden zo succesvol is verlopen. Be Quick geeft in een reactie aan dat geheimhouding voor hen niet noodzakelijk is. De gemeente geeft in haar reactie echter aan dat in gezamenlijkheid besloten is dat het onderhandelingsresultaat tussen de gemeente en de vereniging blijft. Wij zijn verbaasd en teleurgesteld over de gang van zaken.”

Onduidelijkheid over geheime deal
Afgelopen week meldde OOG Tv dat de geheime deal tot onduidelijkheid leidt. Bij Be Quick werd nog gewerkt met contracten uit 1990 en 1999. “We hebben scherp onderhandeld, aangezien er nog meer kwesties met Be Quick speelden, en met het onderhandelingsresultaat zijn we aanzienlijk goedkoper uitgekomen dan als we de contracten qua looptijd hadden uitgediend. In gezamenlijkheid is afgesproken dat het onderhandelingsresultaat tussen de gemeente en de club blijft”, aldus gemeentewoordvoerder Peter Steinfort. “Bovendien zijn we nog met andere verenigingen in onderhandeling over de afronding van het project Gelijk Speelveld. Om die redenen hebben we besloten om de uitkomsten niet openbaar te maken, en we zien geen aanleiding om op dat besluit terug te komen.”

“Duidelijkheid en transparantie zijn van belang”
Het CDA en D66 denken daar anders over: “De vrijwilligers van de Sportkoepel hebben een grote meerwaarde voor de verenigingssport in Groningen en hun werk voor de amateursport in Groningen is gigantisch. We snappen niet waarom er in de laatste fase van het project gelijk Speelveld van de transparante werkwijze is afgeweken en overgegaan is tot geheimhouding.” De fracties vinden dat geheimhouding alleen op zijn plaats is, als er zwaarwegende redenen zijn. “Wij vinden het namelijk juist van belang dat er duidelijkheid en transparantie is in een dergelijk project, dit is ook eerlijk naar de andere verenigingen die hebben deelgenomen aan het Gelijk Speelveld.”

De partijen willen van het gemeentebestuur weten waarom de Sportkoepel niet is betrokken, of er ook andere verenigingen zijn waarbij geheimhouding is afgesproken, en of de overeenkomst alsnog openbaar kan worden gemaakt.