Onduidelijkheid over geheime deal tussen Gemeente Groningen en Be Quick

nieuws
Stadion de Esserberg

Een afspraak die geheim is verklaard, maar niemand weet waarom. Het gaat om een financiële deal tussen de gemeente Groningen en voetbalclub Be Quick 1887. In de deal zijn afspraken gemaakt om Be Quick in het project Gelijk Speelveld te krijgen.

Door Wouter Holsappel & Maarten Siepel

De gemeente gaat vanaf 2018 in gesprek met alle amateurvoetbalclubs. Het doel: zorgen voor afspraken met clubs waardoor er geen scheve oneerlijke situaties meer zijn over huur en onderhoud van kleedkamers, kantines of andere gebouwen van de verenigingen. Be Quick heeft nog contracten uit 1990 en 1999 die totaal niet passen binnen het idee van het Gelijk Speelveld. Daarom wordt er onderhandeld om de club van de Esserberg ook in het Gelijk Speelveld te krijgen. 

Bekijk ook deze uitlegvideo van Sport050 en op  deze pagina staat het Gelijke Speelveld volledig uitgelegd.  

Gezamenlijke deal 

Maar wat er uit die onderhandelingen is gekomen, mag niemand weten, zo is te lezen in een B&W-besluit van 27 september 2022: “Het college besluit: Geheimhouding op te leggen ex artikel 55 Gemeentewet op de bijlage ‘Toelichting op het onderhandelingsresultaat’.” 

De vraag is: waarom is de deal tussen de Harense voetbalclub en de gemeente geheim? “We hebben scherp onderhandeld aangezien er nog meer kwesties met Be Quick speelden en met het onderhandelingsresultaat zijn we aanzienlijk goedkoper uitgekomen dan als we de contracten qua looptijd hadden uitgediend. In gezamenlijkheid is afgesproken dat het onderhandelingsresultaat tussen de gemeente en de club blijft”, aldus Peter Steinfort, woordvoerder van verantwoordelijk wethouder Inge Jongman. “Bovendien zijn we nog met andere verenigingen in onderhandeling over de afronding van het project Gelijk Speelveld. Om die redenen hebben we besloten om de uitkomsten niet openbaar te maken, en we zien geen aanleiding om op dat besluit terug te komen.” 

‘Afspraak is afspraak’ 

De geheimhouding zegt volgens Johan Vreeken, voorzitter van Be Quick 1887, niets over de inhoud van de deal. “Als het openbaar is, gaat iedereen er waarschijnlijk iets van vinden, of voelen clubs zich tekortgedaan. Bij ons was de vraagstelling iets complexer. Je kunt het eigenlijk niet vergelijken met andere clubs, maar je wilt wel een vergelijkbare oplossing. Wij hebben eigenlijk niet echt gekregen wat we wilden, maar we zijn wel tevreden.” 

Volgens Vreeken is de geheimhouding in ieder geval niet noodzakelijk: “Van mij mag iedereen het zien, maar dan moet de gemeente mij maar een mail sturen. Ik kom uit de bouw en daar is het: ‘afspraak is afspraak’. Dus ik houd me er gewoon aan om niets te zeggen.” 

Sportkoepel: ‘Een blijvende smet op dit project’ 

De Sportkoepel Groningen is niet blij met de gang van zaken. De organisatie komt op voor amateursportverenigingen in de Gemeente Groningen. In het project Gelijk Speelveld trekken de gemeente en de Sportkoepel dan ook samen op.  

“De Sportkoepel heeft er grote moeite mee niet betrokken te zijn geweest bij de afhandeling van het project. Het hele traject is de Sportkoepel overal bij betrokken geweest, heeft het kastanjes uit het vuur gehaald. We hebben ons uitermate coöperatief opgesteld en dan bij het allerlaatste dossier: geen inzicht gekregen in contracten en de overeenkomst tussen de gemeente en Be Quick”, valt te lezen in de nieuwsbrief van de Sportkoepel van 23 juni 2023. Ook de geheimhouding valt in slechte aarde bij de Sportkoepel: “Het is dan wel heel wrang om dat achteraf te moeten constateren.”  

Ook na enig aandringen lukt het de Sportkoepel niet om toch inzicht in de stukken te krijgen: “De wethouder heeft wederom geweigerd om transparantie te betrachten in de afronding van het proces. Wat het bestuur van de Sportkoepel betreft is het Gelijk Speelveld, in tegenstelling tot het oordeel van de gemeente, niet naar behoren afgerond in de gemeente Groningen en rust er nu een blijvende smet op dit project!” 

Woordvoerder van de verantwoordelijke wethouder is het hier niet mee eens: “We hebben de Sportkoepel helemaal meegenomen in het project Gelijk Speelveld, maar de koepel is geen partij bij de onderhandelingsgesprekken en heeft ook geen controlerende taak als het gaat om het financieel resultaat.” 

Foto Andor Heij Stadion Esserberg Be Quick 1887

 

‘Geen moeite met afkoopsom’ 

Bram Reurdink, voorzitter van de Sportkoepel heeft daar toch een andere mening over. “We hebben vooraf afgesproken dat dit een project in co-creatie zou zijn. We hebben samen de uitgangspunten opgesteld en afgesproken. We hebben helemaal geen moeite met het feit dat er een afkoopsom is, maar we willen wel een toets kunnen doen of dat ook in redelijkheid is met wat er met de andere clubs afgesproken is”, aldus de voorzitter van de Sportkoepel. “Bij de casus Be Quick zijn we gewoon niet meegenomen in de oplossing.” 

‘Waarom is er van de transparante werkwijze afgeweken?’ 

Jalt de Haan, fractievoorzitter van het CDA is teleurgesteld over de gang van zaken. “Het Gelijk Speelveld is een erg succesvol project, juist ook door de betrokkenheid van de Sportkoepel. Deze vrijwilligers hebben een ontzettend grote meerwaarde voor sportend Groningen en hun werk voor de amateursport in Groningen is gigantisch. We snappen niet waarom er nu van de transparante werkwijze is afgeweken. Wij vinden het juist van belang dat er duidelijkheid ontstaat, dit is ook eerlijk naar de andere verenigingen die hebben deelgenomen aan het Gelijk Speelveld.” 

D66 is ook verbaasd over de geheimhouding. “Ik begrijp niet waarom het college zo geheimzinnig doet over de deal met Be Quick, terwijl de club best openheid van zaken wil geven, maar dat klaarblijkelijk niet mag van het college”, zegt fractievoorzitter Jim Lo-A-Njoe. “Als de deal het daglicht kan verdragen, dan hoeft het college toch niets te verbergen door er geheimhouding op te leggen?” 

Volgens Lo-A-Njoe moet de situatie besproken worden: “‘De operatie Gelijk Speelveld was noodzakelijk en succesvol, want goed voor clubs en de gemeente. Ik hoop van harte dat de afhandeling van de laatste fase door het huidige college verloopt zonder problemen en onnodige geheimzinnigheid”