Aantal mogelijke routes voor Lelylijn gaat van vijf naar drie: tracé over Afsluitdijk blijft een optie

nieuws
Foto: Rob Dammers - Rotterdam Centraal NSR ICNG 3222 IC 1148, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=135863118

Het aantal mogelijke routes van de nog te realiseren Lelylijn is teruggebracht van vijf naar drie. De optie om de Lelylijn aan te leggen via de Afsluitdijk is één van de mogelijke opties. Daar schrijft De Stentor over.

Afgelopen week werden de Statenleden in Groningen bijgepraat door de projectdirecteur Lelylijn over de stand van zaken. Tijdens de bijeenkomst werd verteld dat er sinds begin van dit jaar onderzoek is gedaan naar vijf mogelijke tracés waar de spoorlijn kan komen te liggen. Een route via Enkhuizen, over het IJsselmeer, is inmiddels afgevallen. En dat geldt ook voor de route via Meppel en Zwolle. Uit praktische en financiële overwegingen liggen er nu nog drie routes op tafel. Behalve de originele route, via Emmeloord, Heerenveen en Drachten, wordt er ook gekeken naar een tracé via Alkmaar en de Afsluitdijk, en een route via Emmeloord en Assen.

De mogelijkheden worden de komende periode verder onderzocht. De resultaten zijn belangrijk, omdat aan de hand hiervan besloten wordt of er überhaupt doorgegaan moet worden met de aanleg van een snellere spoorwegverbinding tussen de Randstad en Groningen. De resultaten, inclusief wat het moet gaan kosten, worden in de herfst van 2024 verwacht. Het Rijk heeft 3 miljard euro beschikbaar gesteld voor het project, maar daarvan is al duidelijk dat dit bedrag bij lange na niet voldoende zal zijn.

De projectdirecteur liet weten dat het belangrijk is dat er behalve naar de originele route, ook gekeken wordt naar alternatieven. Daarmee wordt tunnelvisie voorkomen.

Lelylijn
De Lelylijn is een voorgestelde nieuwe spoorlijn tussen Lelystad en Groningen. De lijn is bedoeld om de bestaande spoorverbindingen, waaronder de bottleneck Meppel, in de regio te ontlasten, en om de reistijd tussen de twee steden te verkorten. Over de aanleg wordt al lang gesproken.