Studenten van buiten EU gaan fors meer betalen voor jaar studeren aan RUG

nieuws
Foto: Ildigo (via Pixabay)

De reeks aan aangekondigde bezuinigingsmaatregelen bij de RUG blijft doorgaan. Nadat afgelopen weekend al duidelijk werd dat de rechtenfaculteit snijdt in haar personeelsbestand, brengt de UKrant maandagmiddag naar buiten dat sommige studenten van buiten de EU die volgend jaar in Groningen willen studeren daar een stuk meer voor moeten betalen.

De RUG verhoogt het zogenaamde ‘instellingencollegegeld’. Onder het ‘instellingencollegegeld vallen studenten die al eens een opleiding hebben afgerond aan de RUG, maar de grootste groep die dit hoge tarief collegegeld betaalt bestaat uit internationale studenten van buiten de Europese Unie. De hoogte van het instellingencollegegeld mag de RUG zelf bepalen, in tegenstelling tot het wettelijk collegegeld.

Het instellingencollegegeld wordt met zo’n zestien procent verhoogd. Ruim negen procent daarvan is een inflatiecorrectie, de rest is een extra verhoging. Hoeveel euro’s deze groep internationale studenten volgend jaar meer kwijt is, hangt af van hun opleiding. Nederlandse studenten en studenten van binnen de EU gaan volgend jaar ook meer betalen, maar voor hen blijft de stijging beperkt tot 9,4 procent.

Het bestuur van de universiteit denkt dat de maatregel weinig invloed gaat hebben op de aantallen studenten die naar Groningen komen. De bedragen zouden in lijn zijn met andere universiteiten en nog altijd lager zijn dan in andere Europese landen. De Universiteitsraad moet nog wel instemmen met de verhoging.