Rechtenfaculteit RUG moet banen schrappen door miljoenentekort

nieuws
Foto: Wutsje / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17987351

De Faculteit Rechtsgeleerdheid van de RUG heeft het financieel moeilijk. Dit jaar staat de faculteit al ruim een miljoen euro in de min en de komende vier jaar loopt het tekort, zonder maatregelen, op naar 9 miljoen euro. Daarom moet de faculteit snijden in haar banenbestand: mogelijk moeten 45 van de 300 medewerkers vertrekken.

Volgens verschillende media zijn de meeste banen die gaan verdwijnen van medewerkers met tijdelijke contracten. Ander personeel wat vertrekt wordt niet meer vervangen. Andere bezuinigingsmaatregelen die op tafel liggen zijn onder meer het schrappen van het starten van masters in februari en het terugbrengen van de promotietijd van de nu maximale 6 jaar. Ook wil de faculteit de komende jaren meer geld binnenhalen via betaalde onderzoeken en beurzen.

Volgens de rechtenfaculteit komt het tekort door stijgende lonen die niet worden vergoed en minder geld vanuit de centrale universiteit en vanuit het ministerie van onderwijs.