Streep door deel kortingen op ouderenzorg: ‘Positief, maar nog onvoldoende’

nieuws
Foto: Sarcifilippo via Pixabay (CC0)

Het protest van de noordelijke instellingen voor ouderenzorg lijkt enig effect te hebben gehad op de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Een deel van de voorgenomen kortingen in de sector lijkt van de baan. Maar volgens Roelie Mossel van NNCZ zorgen de maatregelen die wel doorgaan onverminderd voor problemen.

NRC wist maandagochtend de hand te leggen op de begroting van het ministerie van VWS van komend jaar, die bekend wordt gemaakt tijdens Prinsjesdag. De krant weet te melden dat een besparing van 125 miljoen euro door langere afspraken tussen zorgaanbieders en zorgkantoren van tafel is. Ook gaat het loslaten van de norm van twee verzorgenden op acht bewoners niet door. In totaal had dat 225 miljoen euro moeten besparen.

Roelie Mossel, directeur van NNCZ (onder meer van De Zonnehof in Haren), leidde het afgelopen jaar een groot deel van de acties uit de sector tegen de voorgenomen bezuinigingen. Twee weken terug leidde ze nog een duizendtal noorderlijke zorgmedewerkers naar Den Haag. En dat heeft geholpen, concludeert Mossel: “We hebben de stukken nog niet gezien, maar afgaande op de eerste berichten zien we een voorzichtige positieve ontwikkeling. Het is positief dat de acties van vele ouderenzorgorganisaties en medewerkers de Tweede Kamer heeft wakker geschud. Er lijkt meer begrip voor de problemen in de sector en bereidheid om naar oplossingen te zoeken.”

Niet genoeg

Maar echte blijdschap is er volgens de NNCZ-directeur nog niet. Hoewel de Tweede Kamer de kortingen op de ouderenzorg controversieel verklaarde, is het kabinet van plan (aldus het NRC) om andere voorgenomen maatregelen wel door te laten gaan. Zo wordt er nog wel bezuinigd op valpreventie en de behuizing van verpleeghuizen. Maatregelen die ouderen langer thuis moeten houden blijven ook in stand.

“Het niet door laten gaan van een deel van de financiële kortingen lost ongeveer een kwart van de problemen voor 2024 op”, concludeert Mossel. “Dat is positief, maar is nog onvoldoende. Een groot deel van de organisaties komt nog steeds in de problemen met de resterende financiële vraagstukken. We zijn er dus nog lang niet. (..) Duidelijkheid krijgen over de kortingen van het kabinet is heel belangrijk. Maar meer is nodig om de sector echt zuurstof te geven. Minister Helder van VWS en de politiek zijn ook op dit punt aan zet om een kaalslag in de sector te voorkomen.”