Roep om zuurstof voor ouderenzorg klinkt uit duizend kelen in Den Haag

nieuws
Foto via NNCZ

Met ruim 34 duizend handtekeningen als steun in de rug trokken ongeveer duizend noordelijke medewerkers van ouderenzorgorganisaties dinsdagochtend naar Den Haag. Onder de noemer Landelijke actiedag ouderenzorg kwamen zij in actie om de zorg voor ouderen financieel gezond te houden.

“Het is indrukwekkend om met zo’n grote groep collega’s en sympathisanten op te komen voor de belangen van onze ouderen. Het is ook echt keihard nodig”, aldus delegatieleider Roeli Mossel van de Noord-Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties. “Goede zorg voor ouderen wordt vaak als vanzelfsprekend gezien. Maar als de politiek niet snel in actie komt, gaat het echt de verkeerde kant op.”

De actiedag begon met een bijeenkomst op het schelpenpad tegenover het Centraal Station in Den Haag (Laan van Reagan en Gorbatsjov). Meerdere politici gaven toespraken voor de verzamelde zorgmedewerkers. Onder meer Mohammed Mohandis (PvdA / GroenLinks) en Lilian Marijnissen (SP) gaven aan dat hun inzet in september, tijdens de algemene beschouwingen, is om geplande kortingen op de ouderenzorg van tafel te krijgen.

Na de bijeenkomst bij het station nam minister Helder van Langdurige Zorg de 34.000 handtekeningen in ontvangst, die afgelopen maand onder een petitie werden gezet. Deze petitie roept het (demissionaire) kabinet op om af te zien van bezuinigingen. Volgens Mossel zette Helder de deur naar ‘meer zuurstof’ heel voorzichtig open. “Ik hoor jullie luid en duidelijk. De veranderingen in de zorg zijn echt nodig, dat moet snel. Maar ik zie ook dat het voor jullie net te snel gaat”, aldus Helder. “Ik kan niets beloven, maar we werken er keihard aan.”

De online petitie blijft voorlopig  in de lucht om nog meer steunbetuigingen te kunnen verzamelen. Mossel kijkt al vooruit naar mogelijke nieuwe acties: “Ik sluit niet uit dat we hier binnenkort weer staan. In oktober moeten we aan de slag met de begroting voor 2024. Voor die tijd moeten we wel duidelijkheid krijgen, haast is echt geboden.”