Raadsfracties willen opheldering over plannen voor windpark tussen Groninger dorpen (update)

nieuws
Foto: Falk Schaaf from FreeImages

De mogelijke komst van een windpark van Pure Energie in de driehoek Ten Boer, Woltersum en Ten Post kan vooralsnog niet op veel bijval rekenen in de Groninger Gemeenteraad.

Het Dagblad van het Noorden wist afgelopen weekend te melden dat het bedrijf Pure Energie uit Enschede praat met grondeigenaren in de driehoek Ten Boer, Woltersum en Ten Post over de mogelijkheid om grond af te staan voor de aanleg van een windpark. Of dit windpark zes turbines moet behelzen, kan het bedrijf nog niet bevestigen en erg concreet zijn de plannen volgens Pure Energie nog niet. Het cijfer zes komt naar voren uit provinciale windparkplannen voor Roodehaan en Stainkoel’n. Deze plannen staan op dit moment in de ijskast omdat de milieunormen niet zijn gevolgd.

De plannen voor een windpark tussen de drie noordoostelijke dorpen in de gemeente kan in de gemeenteraad niet op veel bijval rekenen. Zowel de Partij voor het Noorden als coalitiepartijen PvdA, GroenLinks, SP en ChristenUnie stellen woensdag vragen aan het college over de mogelijke plannen van Pure Energie.

‘Denk aan herstel vertrouwen in overheid’

Volgens de Partij voor het Noorden bestaat er, onder de omwonenden van het nieuwe zoekgebied tussen de noordoostelijke dorpen in de gemeente, veel vrees dat de plaatsing van windmolens gezondheidsklachten en geluidsoverlast kunnen gaan veroorzaken. Fractievoorzitter Leendert van der Laan wil woensdag van het gemeentebestuur horen of er al een voorlopig onderzoek is gedaan naar de gevolgen voor de gezondheid van de omgeving en het milieu.

De Partij voor het Noorden sorteert alvast voor op het effect van de komst van de windmolens, die volgens de fractie van Van der Laan op weinig steun kunnen rekenen: “Het vertrouwen in de overheid in het aardbevingsgebied is zeer laag. De komst van een windpark draagt niet bij aan het herstellen van dit vertrouwen.”

Geen commercie

Ook de PvdA, GroenLinks, SP en ChristenUnie zien de komst van een windpark van Pure Energie niet zitten. De coalitiepartijen vinden het nieuws verbazingwekkend, omdat het haaks zou staan op het coalitieakkoord voor de gemeente. Grootschalige wind- en zonneprojecten in Groningen moeten volgens het akkoord in eigen beheer worden ontwikkeld, in plaats van door een commerciële partij. De vier fracties vragen zich af of deze regel in het coalitieakkoord betekent dat inwoners van de gemeente Groningen er daarmee vanuit kunnen gaan dat er hier geen commerciële windmolens geëxploiteerd gaan worden.