Oppositie wil in achtste versnelling problemen sportpark Corpus oplossen: “Ik heb geen toverstafje”

nieuws
foto: Andor Heij

Een groot deel van de oppositie in de raad vindt dat het te lang duurt om de problemen op sportpark Corpus den Hoorn op te lossen, waarbij verweten wordt dat het gemeentebestuur te weinig de regie neemt. Ondertussen zegt de wethouder dat er al keihard wordt gewerkt.

In de raad werd woensdag gesproken over wat er tot nu toe is bereikt. De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat er op het sportpark een capaciteitsprobleem speelt, waarbij topsport en amateursport botsen. Dat er grenzen zaten aan de groei van de clubs was al duidelijk in 2015. Inmiddels zit het park zo vol dat GHBS en Groen Geel een wachtlijst hanteren voor nieuwe leden. GHBS groeit echter en heeft meer ruimte nodig, en FC Groningen is gestart met vrouwenvoetbal, dat ook ruimte vraagt. FC Groningen heeft het alleenrecht op verschillende velden, waardoor amateursportverenigingen in de verdrukking komen. Eerder dit jaar liepen bij een politieke discussie de gemoederen hoog op. Tijdens een hoorzitting liet FC Groningen weten bereid te zijn om het sportpark te verlaten.

Tim van de Vendel (GroenLinks): “Capaciteitsproblemen zijn het succes van de breedtesport”
Raadslid Tim van de Vendel van GroenLinks: “De afgelopen zomer is er door sportverenigingen veel tijd en energie gestoken in de roosters voor het nieuwe seizoen, zodat er zoveel mogelijk gesport kan worden. Dat verdient een compliment. Tegelijkertijd kunnen we constateren dat de capaciteitsproblemen, die spelen, het succes zijn van de breedtesport. Er moet gestreden worden om beschikbare ruimte. Dat moeten we oplossen door de regie te nemen. Waarbij het belangrijk is om ons te realiseren dat het niet allemaal op de korte termijn opgelost kan worden.”

Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden): “We zijn wel blij met wat er tot nu toe is gedaan”
Leendert van der Laan van de Partij voor het Noorden gaat daar in mee: “De afgelopen periode zijn we met verschillende brieven, vanuit het College en vanuit de sportverenigingen, op de hoogte gehouden. Die brieven lezen als een gevecht om de ruimte. In april spraken we over de situatie. Met de zomervakantie er tussen, zijn we nu ongeveer drie maanden verder, en dan kun je niet verwachten dat er een compleet plan ligt. Eigenlijk zijn we wel blij met wat er tot nu toe gedaan is. Ook het bedrag van 25 miljoen euro, dat men nodig denkt te hebben voor de verhuizing van FC Groningen, is een goede ontwikkeling.”

“Mooie stip op de horizon”
Die opmerking kan op een vraag rekenen van Jalt de Haan van het CDA: “Hoe kunt u nu blij zijn met 25 miljoen euro? Er is nog geen enkel gesprek gevoerd met de FC? Er is geen locatie genoemd. Het is natte vinger werk.” Van der Laan: “Het College heeft de sleutel in handen. Men denkt dat 25 miljoen euro een realistisch bedrag is om de verhuizing van de FC te realiseren, waarmee er ruimte op het sportpark komt. Als we dat bedrag reserveren, dan lijkt me dat een mooie stip op de horizon.”

Rik Heiner (VVD): “Er wordt teveel afgewacht”
Tijdens het debat is het vooral de oppositie die naar een achtste versnelling zoekt. Rik Heiner van de VVD: “Als we de informatie tot ons nemen dan concluderen we dat de verstandshouding op het park onderling verbeterd is. Dat is mooi, maar dat is wat mijn fractie betreft ook het enige dat positief is. Want hoe kan het dat de FC nog geen onderdeel is van het sportparkmanagement?” Dat kan op een interruptie rekenen van Peter Rebergen van de ChristenUnie: “Is meneer Heiner er zich van bewust dat we vandaag een update bespreken? Uit de brief van de wethouder blijkt toch juist dat de regie wordt genomen?” Heiner: “Als meneer Gudde van de FC afgelopen voorjaar aangeeft open te staan voor een gesprek, en dat gesprek moet nu nog steeds gevoerd worden, dat vind ik dat veel te afwachtend.”

Mariska Sloots (Stadspartij 100% voor Groningen): “Gemeentebestuur legt de bal vooral bij FC Groningen”
Ook Jalt de Haan van het CDA is kritisch: “We praten vandaag over regie, maar dat is wat anders dan ook de regie pakken. De problemen zijn nog altijd niet opgelost, en we hebben nog steeds te maken met ontevreden clubs en dito problemen. Jongeren kunnen niet maximaal trainen, en GRC kan soms maar één veld gebruiken.” Mariska Sloots van Stadspartij 100% voor Groningen: “Wat ons opvalt is dat het gemeentebestuur de bal vooral bij FC Groningen legt. Terwijl de gemeente de verhurende partij is. Dan kan het toch niet zo zijn dat je de bal bij de FC ligt? Dan moet je toch zelf actie ondernemen?”

Wethouder Inge Jongman (ChristenUnie): “Ik heb niet een toverstafje”
En die actie wordt volgens wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) van Sport ook zeker ondernomen. “Sommige fracties wekken hier de illusie dat we wat achterover leunen. Maar er is juist keihard gewerkt. We hebben gewerkt aan oplossingen voor de korte, de middellange en de lange termijn. Voor sportpark Corpus den Hoorn is het beheerplan leidend in alle afspraken. Omdat de FC een commerciële partij is, hebben we met hen een commercieel contract. De FC heeft de afgelopen periode erg meebewogen waardoor we een tekort van 12,5 uur op het sportpark terug hebben gebracht naar 1,5 uur. Een duidelijke stap, waarmee nog niet alle problemen zijn opgelost. Maar ik heb niet een toverstafje waarmee ik alles direct kan regelen.”

“Kunstgrasveld is oplossing voor de middellange termijn”
De discussie gaat daarbij ook over veld vijf. De bedoeling is dat dit veld, met nu nog natuurgras, omgezet gaat worden in kunstgras. “Zoiets kun je niet van vandaag op morgen doen. Dat moet in overleg met de betrokkenen, het moet aanbesteed worden, en zoiets kun je niet tijdens de winterstop doen. Een kunstgrasveld zien we ook als oplossing voor de middellange termijn, waarmee het veld intensiever gebruikt kan worden, waardoor er meer ruimte ontstaat.”

Rik Heiner (VVD): “De FC beschikt over busjes, ze kunnen toch trainingen deels elders doen?”
Bij de lange termijn gaat het om een vertrek van de FC. Dat zien alle partijen ook als de beste oplossing. Dennis Ram van de PVV: “We hebben het over problemen die al jaren spelen. Die opgelost kunnen worden wanneer de FC het park verlaat. Welke locaties zijn beschikbaar? Daar moeten we het over hebben. En dat gesprek is gewoon nog niet gevoerd. De gemeente is op dat vlak aan zet.” Rik Heiner van de VVD: “De capaciteitsproblemen zijn acuut. In de stukken lezen wij dat er gesproken is met andere locaties, als De Kring en De Verbetering, maar dat amateurclubs het niet zien zitten om daar deels trainingsuren te gaan draaien. Maar waarom gaat de FC daar niet heen? Zij beschikken over busjes waardoor ze mobiel genoeg zijn.”

Onderzoek naar veld 1, 2 en 3
Voor Jim Lo-A-Njoe van D66 is dat ook een heikel thema. Hij overweegt om bij de eerstvolgende raadsvergadering een motie vreemd in te dienen die oproept dat er niet aan de breedtesport gevraagd mag worden om trainingen elders te gaan geven. Voorts ziet Lo-A-Njoe ook een verzoek verzilverd worden waarbij er onafhankelijk onderzoek gedaan gaat worden naar de bespeelbaarheid van veld 1, 2 en 3. Dit zijn velden die nu uitsluitend door de FC gebruikt mogen worden.  Onderzoek moet duidelijk maken of deze velden wellicht ook intensiever gebruikt kunnen worden. “Dit zou een deel van de oplossing kunnen zijn”, aldus Lo-A-Njoe.

Janette Bosma (Partij voor de Dieren): “FC heeft tot 2035 een huurcontract”
Janette Bosma van de Partij voor de Dieren vat de vergadering samen: “Er zijn al verschillende goede stappen gezet, waarbij de regie versterkt wordt. Ondanks dat zijn de verenigingen nog ontevreden. De oplossing is dat FC Groningen vertrekt, maar aangezien zij tot 2035 een huurcontract hebben, hebben we daar weinig over te zeggen.” Naast D66 overwegen ook andere partijen om moties in te dienen. Het dictum van deze moties is nog onbekend.