Onderzoek nodig rond rond nieuwe hoogspanningslijn Vierverlaten – Ens

nieuws
Foto: Tom Veenstra

Er moeten alternatieven komen voor de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Vierverlaten en Ens in de Noordoostpolder. Dat adviseert de commissie voor de milieueffectrapportage.

Die alternatieven moeten zich richten op het beperken van de gevolgen voor gezondheid, natuur, landschap en erfgoed. De minister voor Klimaat en Energie heeft de commissie om advies gevraagd over de inhoud van het milieueffectrapport.

Om de capaciteit van het elektriciteitsnet uit te breiden wil netbeheerder TenneT tussen Vierverlaten en Ens een nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding aanleggen. Voordat de minister een besluit neemt, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

De commissie adviseert om in dat rapport alternatieven te onderzoeken, waarmee de gevolgen voor gezondheid, natuur, landschap en erfgoed worden beperkt. Te denken valt bijvoorbeeld aan ondergrondse verbindingen om knelpunten op te lossen bij (geplande) woongebieden en gebieden met hoge natuur- en erfgoedwaarden.