Gronings project om economie te vergroenen krijgt subsidie van 2,5 miljoen euro

nieuws
Betrokkenen bij project PVC upcycling met superkritische CO2 nemen cheque van gedeputeerde Henk Emmens in ontvangst. Foto: ingezonden

Het project PVC upcycling krijgt een subsidie van 2,5 miljoen euro vanuit het fonds Just Transition Fund. Het is het eerste Noord-Nederlandse project dat de subsidie krijgt.

Binnen PVC upcycling werken bedrijven, kennisinstellingen en samenwerkingsverbanden samen aan innovaties die mogelijkheden en oplossingen bieden voor een omschakeling naar een groene, duurzame economie. Het project richt zich specifiek op het hergebruik van PVC-houdende materialen. PVC staat voor polyvinylchloride. Het is een plastic, en wordt bijvoorbeeld gebruikt in speelgoed, kozijnen, emmers en rioleringen. Het is een goedkoop product, en kan eenvoudig in bepaalde vormen worden gebogen. PVC upcycling richting zich op het hergebruik, waardoor PVC als grondstof weer toegepast kan worden in andere producten.

Bij dit hergebruikproces wordt er gebruik gemaakt van superkritische CO2. Dit is een groen oplosmiddel dat toevoegingen makkelijk kan verwijderen, zonder schadelijke stoffen uit te stoten. PVC bestaat namelijk ook uit weekmakers, vaste stoffen en niet meer bruikbare bestanddelen. Gedeputeerde Henk Emmens (BBB): “In Groningen willen we vergroenen en verduurzamen en dat doen we in het Noorden mét elkaar. Zo’n grote overgang vraagt om innovatieve ideeën en slimme oplossingen zoals deze. Dit is belangrijk voor een goede toekomst voor onze regio. Daarom ben ik trots dat ik vandaag de eerste subsidie kan uitreiken. Ik hoop dat dit andere initiatiefnemers stimuleert.”