Aantal minderjarige verdachten in gemeente Groningen daalde fors in de afgelopen vijf jaar

nieuws
Foto via Instagram Politie Groningen-Noord

Het aandeel minderjarige verdachten van misdrijven uit de gemeente is de afgelopen vijf jaar (2018-2022) flink gedaald. Dat blijkt uit cijfers uit de Monitor Jeugdcriminaliteit van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum en het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Hoewel minderjarige verdachten oververtegenwoordigd zijn in de grote steden, is het aantal minderjarige verdachten uit Groningen met zo’n 35 procent gedaald. Daarbij moet wel worden vermeld dat het gaat om de woonplaats van de verdachten en niet om de pleegplaats van het misdrijf.

De daling betekent niet dat Groningen ook het laagste aantal minderjarige verdachten heeft van de 25 grootste steden (G25) van Nederland. Met 18 verdachten per duizend minderjarigen handhaaft de gemeente zich nu (2022) in de middenmoot. In de leeftijdsgroep van de jongvolwassenen doet Groningen het wel relatief goed. Met 14 verdachten per duizend jongvolwassenen (18-23 jaar) staat Groningen vrijwel onderaan in de G25.

In Nederland als geheel werd 1,4 procent van alle jongeren van 12 tot 18 jaar verdacht van een misdrijf in 2022. Tussen 2010 en 2021 halveerde het aantal verdachten, maar aan die daling lijkt een einde te komen, want in 2022 is het aantal verdachten van 12 tot 18 jaar met 12 procent toegenomen ten opzichte van het voorgaande jaar.