SP en Partij voor de Dieren vragen provinciebestuur om opheldering over gaswinning op Noordzee

nieuws
Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De fracties van de SP en Partij voor de Dieren vragen het provinciebestuur om opheldering over de situatie rond gaswinning in de Noordzee. Juist dit weekend werd in Groningen geprotesteerd tegen de voorgenomen gaswinning.

“Het bedrijf ONE-Dyas heeft een vergunning aangevraagd voor de oprichting en exploitatie van een platform in de Noordzee om aardgas te winnen, en om dit naar het vasteland te transporteren”, stellen de fracties. “De beoogde locatie van het platform bevindt zich ongeveer twintig kilometer uit de kust van Schiermonnikoog, Rottumerplaat en Borkum, op korte afstand van UNESCO werelderfgoed De Waddenzee. De bedoeling is dat er op deze locatie maximaal twaalf putten worden geboord.”

Opnieuw in gesprek
De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft op 1 juni 2022 een vergunning verleend. Na beroepszaken is het besluit geschorst, waarbij er nu een ontwerp-wijzigingsbesluit voor dit project tot het einde van deze maand ter inzage ligt. “In 2017 is er door Provinciale Staten een motie aangenomen om geen gaswinning toe te staan boven Rottumerplaat. Wij willen van de provincie weten of ze onze zorgen over de schadelijkheid voor de natuur in het gebied delen. Ook vragen we of het provinciebestuur opnieuw in gesprek wil gaan met de minister over dit onderwerp.”

Zaterdag vond in Forum Groningen een protestactie plaats tegen de gaswinning. Enkele tientallen actievoerders gingen op de begane grond op de vloer zitten, en hielden toespraken. Ook waren er spandoeken te zien.