RUG stopt met korting op collegegeld voor nieuwe Oekraïense studenten, minister niet blij

nieuws
Foto: Joachim Kohler via WikiMedia

De RUG stopt met het korting geven op het collegegeld voor nieuwe Oekraïense studenten. Minister Robbert Dijkgraaf (D66) van Onderwijs is niet blij met de beslissing.

Voor afgelopen studiejaar besloten universiteiten en hogescholen in ons land gezamenlijk om Oekraïense vluchtelingen korting te geven op het collegegeld. Dit gebeurde vanwege de oorlog in Oekraïne, en omdat veel oorlogsvluchtelingen een veilige plek kregen in ons land. Normaal gesproken zouden zij het tarief voor studenten buiten de Europese Economische Regio moeten betalen. Dit komt neer op een bedrag dat tussen de 8.000 en 15.000 euro ligt. Door de korting kwam het bedrag voor afgelopen studiejaar op ongeveer 2.200 euro te liggen.

Anja Hulshof (RUG): “Studenten die hier al studeren, blijven een lager bedrag betalen”
“Wij hebben als universiteit ook besloten om te stoppen met het geven van korting”, vertelt RUG-woordvoerder Anja Hulshof. “Wat betekent dit precies? Afgelopen studiejaar hebben zich twintig Oekraïense studenten bij ons ingeschreven. Als zij bij ons blijven, dan betalen ze ook voor het komende jaar het lagere tarief, dus ze kunnen dan gebruik blijven maken van de korting. Nieuwe Oekraïense studenten die zich aan de poort melden gaan wel het volledige bedrag betalen. Over de twintig studenten kan ik vertellen dat zestien zich op dit moment hebben ingeschreven voor het aanstaande studiejaar. De overige vier hebben dat nog niet laten weten, maar daar hebben ze nog even de tijd voor.”

“Ook elders op de wereld zijn er conflictgebieden”
De RUG is ook helder waarom men stopt met het geven van korting: “De oorlog die in Oekraïne woedt is vreselijk. Daar is geen twijfel over mogelijk. Maar ook elders in de wereld zijn conflictgebieden, zijn er plekken waar oorlogen worden uitgevochten. Aan mensen uit deze regio’s geven we geen korting. Dus met het oog op een gelijk speelveld hebben wij als RUG gezegd dat we de situatie gelijk willen trekken. En dat betekent dus dat Oekraïense studenten, die zich voor het aanstaande studiejaar voor het eerst bij ons inschrijven, geen korting krijgen.”

Universiteit van Maastricht handhaaft lager tarief
Van de dertien Nederlandse universiteiten zijn er vijf instellingen die het lagere tarief wel gaan handhaven. Eén van die instellingen is de universiteit van Maastricht. Die laat weten dat de situatie voor studenten uit Oekraïne niet anders is dan vorig jaar. “Daarom vinden wij dat nieuwe studenten, die uit Oekraïne komen, moeten kunnen rekenen op dezelfde regelingen als de Oekraïense studenten die zich vorig jaar inschreven”, aldus een woordvoerder.

Minister Robbert Dijkgraaf: “Maatwerk bieden”
Minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs laat weten dat hij graag ziet dat nieuwe Oekraïense studenten van een lager tarief gebruik kunnen blijven maken. “Alle instellingen zijn bevoegd om het instellingscollegegeld-tarief eigenstandig te verlagen”, laat de minister aan de NOS weten. Dijkgraaf zegt dat er voor de nieuwe instroom maatwerk geboden zou kunnen worden. Eerder deed hij dat voorstel al in de Kamer. Hij doet “een beroep op de instellingen om hier welwillend tegenover te staan.” De minister roept studenten die in de problemen komen door de hoge kosten op om zich te melden bij hun universiteit of hogeschool.