Meer ruimte voor creatieve broedplaatsen

Er moeten meer creatieve broedplaatsen in de stad komen vindt het stadsbestuur. Op dit moment is er z’n 158.000 vierkante meter en dat moet 175.000  vierkante meter worden.

Dan gaat het onder meer om ateliers van kunstenaars, om werkruimtes voor startups, bedrijfsverzamelgebouwen en groeiende bedrijven die tijdelijk ruimte nodig hebben. Daar is veel behoefte aan. Zeker sinds de sloop van The Big Building aan de Achterweg, en de voorgenomen ontmanteling van Backbone 050.

Te denken valt aan locaties als de Biotoop in Haren en het pand van Niemeijer aan de Paterswoldseweg.