Vertraging bij energietoeslag: uitbetaling niet vóór oktober

nieuws
Foto: Rudy and Peter Skitterians via Pixabay

De energietoeslag van 1300 euro voor mensen met een laag inkomen wordt waarschijnlijk pas in oktober, of nog later, uitbetaald.

Het wetsvoorstel dat de toeslag mogelijk moet maken wordt pas na het zomerreces door de Tweede Kamer behandeld. De vertraging is ontstaan door de kabinetscrisis en door een uitspraak van de rechter. Daardoor hebben ook studenten recht op de toeslag, en dat moet allemaal nog geregeld worden.

Zolang de wet er niet is, krijgen de gemeenten geen geld. De gemeente Groningen heeft aan veel inwoners in mei al een voorschot van 500 euro uitbetaald. Veel minima zitten met smart te wachten op de volledige uitbetaling. Volgens het CBS lag de gemiddelde energierekening vorige maand 37 procent hoger dan juni vorig jaar. Dat komt op jaarbasis neer op gemiddeld 630 euro.