Vanaf maandag lasergun-acties in Groningen om hardrijders op gedrag te wijzen

nieuws
Foto politie.nl

Vanaf komende maandag houden Veilig Verkeer Nederland (VVN) en de Verkeerswijzer Groningen lasergun-acties in Groningen. Op vijfendertig locaties in de provincie vinden snelheidsmetingen plaats in de bebouwde kom om automobilisten op hun snelheidsgedrag te wijzen.

Volgens Verkeerswijzer Groningen zijn de meeste locaties voor de acties gekozen omdat er sprake is van klachten van bewoners over te hard rijden. Gemeenten en de provincie droegen ook een paar plekken aan waar een controle een goed idee zou zijn. De acties worden uitgevoerd door Veilig Verkeer Nederland (VVN). De teams bestaan uit drie mensen. Eén persoon staat achter de lasergun, naast een collega die de snelheid noteert. Verderop staat de derde vrijwilliger die de gemeten snelheid aan automobilisten laat zien.

De twee samenwerkende verkeersorganisaties denken dat er de komende tijd zo’n 8000 voertuigen worden gemeten. Er wordt niet bekeurd. De actie is bedoeld om automobilisten op hun snelheidsgedrag te wijzen. Naast de lasergunactie bestaat de snelheidscampagne ook uit een posteractie langs wegen, een social mediacampagne, een tv-spot en verschillende acties op straat.