Subsidie voor ‘samen beslissen’ tussen tandarts en patiënt

nieuws
Foto: flickr.com/photos/conchur/

Onderzoekers van het UMCG krijgen 200 duizend euro subsidie van Zorginstituut Nederland. Daarmee kunnen ze tandartsen en mondhygiënisten (in opleiding) leren hoe ze het beste met patiënten in gesprek kunnen gaan.

Zo kunnen ze samen beslissen welke behandeling voor hen de beste is. Als je bij de tandarts of mondhygiënist komt, valt het lang niet altijd mee om te overzien wat je mogelijkheden zijn en wat het beste voor je is. Voor mensen die laaggeletterd zijn of gezondheidsproblemen hebben is dat vaak extra moeilijk.

Door samen met patiënten te beslissen, kan worden gekozen voor de best passende behandeling en krijgen patiënten betere kennis, meer zelfvertrouwen en meer vaardigheden om hun gebit te verzorgen en hun mond gezond te houden.

De cursus vindt plaats in het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde van het UMCG, in vijf tandartspraktijken in en om Groningen en in het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde van het Martini Ziekenhuis. GGD-Groningen helpt de projectresultaten te verspreiden.