Partij voor de Dieren pleit voor minder opruimen van ‘dood hout’ na storm

nieuws
Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Afgewaaide takken en omgevallen bomen hoeven lang niet overal helemaal verwijderd te worden na een storm. Dat vindt de raadsfractie van de Partij voor de Dieren. Het ‘dode hout’ kan volgens de partij op sommige plekken prima blijven liggen en zo zorgen voor nieuwe nestelplekken voor verschillende diersoorten.

De fractie komt met de oproep om ‘stormafval’ niet overal weg te halen naar aanleiding van zomerstorm Poly, die vorige week over Nederland raasde. De storm zorgde ook in Groningen voor flink wat omgewaaide bomen en afgebroken takken. De PvdD constateert dat bedrijven en de gemeente vrijwel meteen aan de slag gingen.

En dat was lang niet overal nodig, schrijft raadslid Bart Hekkema aan het college. “Natuurlijk moeten we dat ‘stormafval’ opruimen op plekken waar de veiligheid in het geding komt, maar op andere plekken is dat minder nodig. Zoals bijvoorbeeld in het Stadspark, waar bleek dat bijna al het afgewaaide en omgewaaide groen werd opgeruimd. Dat rigoureus opruimen met groot materiaal leidde er in het Stadspark ook toe dat een aantal struiken moesten wijken. Maar er zijn een aantal locaties in de gemeente waar afgewaaide takken en omgevallen bomen, al dan niet een beetje aan de kant gesleept, prima kunnen blijven liggen. Onze fractie ziet dan ook kansen om een wat minder uniforme aanpak te hanteren bij het opruimen van groen na storm.”