IMG: verruiming regeling immateriële schade

nieuws

De smartengeldregeling voor gedupeerden uit het aardbevingsgebied wordt flink verruimd. Dat heeft het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) deze woensdag bekendgemaakt.

Het IMG gaan eerst na of de mensen die al een besluit hebben gekregen (ongeveer 70.000) recht hebben op een (hogere) vergoeding. Dat geldt ook voor jongvolwassenen van 18 jaar en ouder. Nieuwe aanvragen krijgen direct met de verruimde regels te maken.

Groningers die te maken hebben (gehad) met sloop/nieuwbouw van hun woning, of te maken hebben (gehad) met versterkingsmaatregelen omdat hun woning als onveilig is beoordeeld, ontvangen de hoogste vergoeding van 5.000 euro. Ook worden de vergoedingen binnen huishoudens gelijkgetrokken. Deze verruimingsmaatregelen gaan met terugwerkende kracht in.

Iedereen die recht heeft op een (aanvullende) vergoeding door de verruimingsmaatregelen krijgt aan het eind van de zomer een brief van het IMG. Daarna wordt het ook mogelijk om een aanvraag te doen voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar, maar pas nadat de verruimingsmaatregelen zijn doorgevoerd. Een verandering in de vergoeding van (één van) de ouders heeft namelijk ook invloed op de vergoeding van het kind.

Met de verruiming van de regeling immateriële schade kan het IMG meer kinderen en jongeren een hogere vergoeding bieden. De Hanzehogeschool Groningen gaat bovendien onderzoeken welke behoeften kinderen en jongeren in het aardbevingsgebied hebben. Ook brengt de Hanze in kaart wat er mogelijk is om tegemoet te komen aan die behoeften om hun leed te verzachten, erkenning te geven en perspectief te bieden.

Om de verruimingsmaatregelen goed te kunnen uitvoeren, is het vanaf 17 juli tijdelijk niet mogelijk om een nieuwe aanvraag voor immateriële schade te doen. Het IMG verwacht dat 9000 Groningers die nog helemaal geen vergoeding hebben ontvangen, met terugwerkende kracht alsnog recht hebben op 5.000 euro. Voor duizenden Groningers die al wel smartengeld hebben ontvangen, wordt dit aangevuld tot 5.000 euro.