“Honderd procent veiligheid in Landelijke Vreemdelingenvoorziening is niet te garanderen”

nieuws

Honderd procent veiligheid in de Landelijke Vreemdelingenvoorziening aan de Osloweg in de stad is niet te garanderen. Dat laat wethouder Manouska Molema (GroenLinks) van Asielzaken weten.

Molema reageert daarmee op vragen van de fractie van de PVV. Fractievoorzitter Dennis Ram: “We zijn ernstig geschokt en verbijsterd over het incident dat zich onlangs heeft voorgedaan bij Inlia aan de Osloweg. Uit artikelen van verschillende media blijkt dat een ex-kindsoldaat verdacht wordt van misbruik en gijzeling van een medewerker. Wij willen graag weten hoe het kan dat de screening zo gefaald heeft, waardoor de veiligheid van medewerkers op het spel is gezet. Hoe denkt het gemeentebestuur de veiligheid te kunnen garanderen?”

Wethouder Manouska Molema: “Je kunt geen garantie geven”
Wethouder Molema: “Wat zich op deze locatie heeft afgespeeld is ontzettend vervelend voor de medewerker van de LVV, maar ook voor de andere medewerkers en bewoners. Het doet wat op een locatie als zoiets zich voordoet. Ik snap de vraag naar de veiligheid dan ook. Maar honderd procent veiligheid op zo’n locatie kun je niet garanderen. Als samenleving spannen we ons tot het uiterste in om mensen zo veilig mogelijk te laten zijn. Dat geldt voor de medewerkers van het LVV, de bewoners, de bezoekers en de omwonenden. Maar je kunt geen garantie geven. Het is mensenwerk. De bewoners hebben een eigen leven en geschiedenis, en de medewerkers volgen zo goed mogelijk de processen zoals die zijn afgesproken.”

“Veel richtlijnen en processen”
De wethouder vertelt verder: “U vraagt ook wat er zich precies heeft voorgedaan. U weet dat wij als gemeentebestuur nooit in gaan op persoonlijke situaties. Als gemeente maken wij afspraken over de screening. Daar zijn heel veel partners bij betrokken. De IND bijvoorbeeld, maar ook het COA en de vreemdelingenpolitie. Er zijn heel veel richtlijnen en processen en op basis daarvan wordt besloten of we iemand een plek kunnen geven in een LVV. Vervolgens is het aan Inlia om de juiste behandeling te geven, zodat bewoners geholpen worden aan een duurzaam perspectief.”

“Wordt meegenomen in de analyse”
“U vraagt of de veiligheid gegarandeerd kan worden van medewerkers. Inlia heeft deze verantwoordelijkheid. Er wordt constant gemonitord en dat geldt ook voor deze situatie. En het is mogelijk dat daar eventuele acties uit gaan komen. Zoals u weet is het LVV een pilot. Dit is het laatste overgangsjaar, en dit incident wordt ook zeker meegenomen in de analyse. Het incident is voor ons niet reden om de locatie te sluiten. Wel betreuren we de situatie enorm.”

Yaneth Menger (Stadspartij 100% voor Groningen): “Je betreedt nooit in je eentje een ruimte”
Dat kan op een vraag rekenen van Yaneth Menger van Stadspartij 100% voor Groningen: “Over de veiligheid. Ik heb zelf in de beveiliging gewerkt. Basisregel één is dat je nooit in je eentje een ruimte betreedt. Waar mensen zijn, daar ga je altijd met z’n tweeën naar toe. Zodat je in geval van nood elkaar kunt helpen. Is dat hier verkeerd gegaan?” Molema: “Ik ga hier niet op in. Er zijn inderdaad allerlei richtlijnen zoals het vier ogen-principe. Of alles goed gevolgd wordt, dat wordt constant gemonitord.”

Dennis Ram (PVV): “Voor de veiligheid ligt er toch ook een taak voor de gemeente?”
Ram: “Ik vind het wel iets te makkelijk dat de verantwoordelijkheid volledig bij Inlia wordt gelegd. Het is een keten. Ook de politie, de IND en de gemeente hebben een rol. Wil je deze kindsoldaten in beeld hebben, dan moet er toch veel meer samengewerkt worden om de veiligheid te kunnen waarborgen? Daar ligt toch ook een taak voor de gemeente?” Molema: “De ketenpartners rond een LVV kijken of iemand er kan blijven. Daar zijn allerlei richtlijnen voor. Daar zijn veel partijen bij betrokken. En ondanks dat er heel goed wordt gekeken, kun je niet de garantie geven dat er ook niks gaat gebeuren.”

Mariska Sloot (Stadspartij 100% voor Groningen): “De gemeente is toch verantwoordelijk voor de veiligheid?”
Toch is Mariska Sloot van Stadspartij 100% voor Groningen nog niet helemaal tevreden: “Ik snap heel goed dat gezegd wordt dat een honderd procent veiligheidsgarantie niet gegeven kan worden. Maar wij als gemeente hebben hier toch ook een rol in? Wij zijn toch verantwoordelijk voor de veiligheid?” Molema: “De gemeente heeft verantwoordelijkheid voor de veiligheid van alle inwoners. De vraag die hier gesteld werd ging over de veiligheid van medewerkers. Als mensen aan het werk zijn, dan is dat de verantwoordelijkheid van de werkgever.”