Gemeente wil aantal stipendia uitbreiden van drie naar tien: “Jong talent de ruimte geven”

nieuws
Foto: St. Mattox from FreeImages

Het gemeentebestuur is van plan om het aantal stipendia in de gemeente uit te breiden van drie naar tien. Dat blijkt uit de Cultuurnota 2021-2024 die komende herfst in de gemeenteraad besproken gaat worden.

Op dit moment zijn er drie stipendia, namelijk het George Verberg-stipendium, voor beeldende kunst, en het Hendrik de Vries, voor beeldende kunst en literatuur. Na gesprekken met Kunstpunt en Academie Minerva komt men tot de conclusie dat met een uitbreiding van de stipendia meer jonge, talentvolle, kunstenaars een werkbudget gegeven kunnen worden waarmee ze zich kunnen ontwikkelen. Uit de gesprekken blijkt ook dat er waarde wordt gehecht aan een kwalitatief ondersteuningstraject waarbij kunstenaars, naast een budget en coaching, ook mogelijkheden krijgen om werk te kunnen presenteren, kennis uit te wisselen en toegang te krijgen tot het netwerk van kennisinstellingen.

Noordenaars
Met het plan worden de huidige stipendia stopgezet en wordt er gekozen voor een andere opzet. De afgelopen jaren werken verschillende beeldende kunstinstellingen in de noordelijke provincies samen onder de naam de Noordenaars. Zij hebben als doel om het klimaat voor beeldende kunstenaars in het noorden te verbeteren. De beeldende kunst stipendia die de gemeente voor ogen heeft, sluit aan bij het plan dat de Noordenaars ontwikkelen, waarbij kunstenaars toegang krijgen tot het netwerk en de faciliteiten.

Resultaten delen
Ook wordt er gedacht aan de introductie van de stipendia ‘Impact’ en ‘Horizon’. Bij ‘Impact’, een stipendium ter waarde van 20.000 euro, krijgt een kunstenaar de kans om nieuwe plannen uit te voeren, waarbij het onderzoeken van en impact maken in de lokale regio centraal staat. Bij ‘Horizon’, ook ter waarde van 20.000 euro, wordt een kunstenaar gestimuleerd om de vleugels uit te slaan. Aan het eind van het traject komt de kunstenaar terug naar het Noorden, waarbij ervaren en resultaten worden gedeeld met het publiek en andere kunstenaars.

Literair talent
Het Hendrik de Vries stipendium was de afgelopen jaren een stipendium voor behalve beeldende kunst ook voor literair talent. De gemeente wil ook literair talent blijven ondersteunen. Daar komen twee stipendia voor, van elk 10.000 euro, die werk maken voor podium, ofwel boek, ofwel een combinatie van schrijfopdrachten, projecten en podium. Daarnaast wil de gemeente verschillende ontwikkeltrajecten ondersteunen.