Gemeente ondertekent City Deal voor circulair bouwen

Grondstoffen zijn niet onuitputtelijk en dat vraagt om een nieuwe manier van bouwen. Daarom heeft de gemeente de zogenoemde City Deal ondertekend.

Met die ondertekening geeft het gemeentebestuur een eerste invulling aan het initiatiefvoorstel voor betaalbaar en duurzaam bouwen van woningen. Zo kan de gemeente zicht houden op nieuw landelijk beleid en op het zogenoemde ‘circulair bouwen’. Een gebouw is circulair als bij de bouw en het beheer, de bouwmaterialen in een gesloten kringloop worden gehouden; zonder schadelijke emissies naar lucht, water en bodem. Circulair bouwen moet ‘het nieuwe normaal’ worden.

Wethouder Rik van Niejenhuis: “We krijgen toegang tot een kennisnetwerk van gemeenten en marktpartijen, die al bezig zijn met de implementatie van circulair bouwen. Circulair bouwen is nu urgenter dan ooit, want grondstoffen zijn niet meer onuitputtelijk. Dit vraagt om een nieuwe manier van bouwen.”

De gemeente verwacht deze zomer een aankondiging van het Rijk over een aanscherping van het bouwbesluit, richting circulair bouwen, per 1 januari 2025. Van Niejenhuis: “Met de kennis die we opdoen na het ondertekenen van de City Deal, willen we met onze bouwpartners toewerken naar een vroegtijdige implementatie van de aangescherpte Milieu Prestatie Gebouwen, en niet wachten tot 2025.”

Dit zal onder meer gaan gelden voor de nieuwbouw op de P2 locatie in Europapark en de voormalige ALO-locatie.