‘Gemeente moet middeninkomens tegemoet komen’

nieuws
Foto: Chronomarchie via Pixabay

Drie raadsfracties willen dat het gemeentebestuur gaat onderzoeken of, en op welke wijze ze de middeninkomens tegemoet kan komen, bijvoorbeeld via een compensatie van lokale lasten.

Het gaat om de Stadspartij 100% voor Groningen, Partij voor het Noorden en PVV. Volgens de fracties hebben middengroepen het financieel steeds moeilijker, door stijgende prijzen. Die worden niet alleen veroorzaakt door de inflatie, maar ook door stijgende lokale lasten.

Inwoners met de laagste inkomens kunnen een beroep doen op uitkeringen en toeslagen, maar dat gaat voor middengroepen niet op. Die hebben dan ook steeds minder buffer in hun uitgaven. De branchevereniging voor schuldhulpverlening (NVVK) meldt dat steeds meer middeninkomens in de problemen komen door de hoge inflatie en energielasten.

De drie fracties vragen het college hier onderzoek naar te doen. Groningen moet immers ook betaalbaar blijven voor middeninkomens.