Zekerheid over schade door bodemdaling

nieuws
Foto Martin Nuver

De provincie, de waterschappen en Groningen Seaports hebben met de NAM overeenstemming bereikt. Schade door bodemdaling vanwege gaswinning wordt tot een maximum van 500 miljoen euro vergoed.

De partijen hebben, middels een bankgarantie, de garantie gekregen dat de NAM kan voldoen aan haar verplichtingen. Het gaat dan om schade aan waterbouwkundige werken als dijken, bruggen en gemalen. Nu de gaswinning uit het Groningenveld waarschijnlijk beëindigd gaat worden, hebben de partijen besloten om financiële zekerheid van NAM te eisen. De commissie bodemdaling onderzoekt op dit moment de toekomstige kosten voor claims voor bodemdalingsschade, in opdracht van de provincie, beide waterschappen, GSP en NAM.

Naast de inzet van de provincie, beide waterschappen en GSP voor de vergoeding van bodemdalingsschade, blijven de partijen zich inzetten voor het vergoeden van alle kosten voor schade, versterking en gezondheid die door aardbevingen veroorzaakt worden. Zij eisen dat het Rijk alle kosten voor schade, versterking en gezondheid vergoedt. De provincie, gemeenten en waterschappen voelen zich gesterkt door het rapport van de parlementaire enquête ‘Groningers boven gas’.