College geeft Rammstein toestemming om volumeknop verder open te draaien, raad furieus

De band Rammstein, die op 6 en 7 juli concerten gaat geven in het Stadspark, mag meer geluid gaan maken. Het gemeentebestuur heeft hier een ontheffing voor verleend.

Wethouder Manouska Molema (GroenLinks): “Het gaat om twee uitverkochten concerten waar in totaal 110.000 bezoekers op af gaan komen. De organisator heeft in de aanloop naar het concert een ontheffing aangevraagd of het geluidsniveau hoger mag. Wij hebben die ontheffing verleend. Dit betekent dat er normaal een limiet geldt van 100 decibel, dit wordt nu tijdelijk verhoogd naar 103 decibel. Ik kan me voorstellen dat dit leidt tot veel vragen. Het is daarom goed om even wat historie te schetsen. Als gemeente hebben we besloten om meer evenementen in het Stadspark mogelijk te maken. Dit is het tweede jaar op rij waarbij grote topartiesten Groningen aandoen. Bij ieder evenement leren we van ervaringen, en iedere keer zien we weer verbeterpunten.”

“Meetmethode wordt aangepast”
“Wat we zien is dat het huidige bestemmingsplan voor het Stadspark niet toereikend is voor grootschalige evenementen. Als gemeente willen we dat het Stadspark een aantrekkelijke plek is voor internationale artiesten. Naast de geluidsoverschrijding hebben we besloten dat we ook de meetmethode aan gaan passen. Als gemeente meten wij per minuut, dit wordt nu per kwartier op een afstand van vijftig meter. Deze methode wordt ook gebruikt op andere locaties, en internationaal.”

“Organisator gaat communiceren met omwonenden”
De wethouder is zich bewust van de gevolgen: “Het gaat om kortdurende belastingen, waarbij er op beide avonden van 20.30 tot 23.00 uur muziek gaat klinken. Wij realiseren ons dat we de westkant van de stad extra gaan belasten. Daarom spannen wij ons ook in om de overlast te verminderen. Bijvoorbeeld door te kijken naar technische mogelijkheden en om de muziekdagen meer te spreiden. Dit besluit is echter een weloverwogen besluit geweest. Internationale acts kunnen kiezen uit tal van locaties in de wereld waar ze willen optreden. Er is veel concurrentie, waarbij wij als gemeente ons aantrekkelijk willen presenteren. De organisator zal het besluit gaan communiceren met omwonenden, en zal waar nodig compensatie toepassen.”

Janette Bosma (Partij voor de Dieren): “Dit frustreert mij echt”
Janette Bosma van de Partij voor de Dieren: “Wij schrikken van dit besluit. Onlangs hebben we in de gemeenteraad over de geluidsbelasting gesproken. Als partijen aangeven dat de overlast moet verminderen, hoe kan zo’n geluid dan bijdragen aan deze beslissing? Dit frustreert mij echt.” Floor Mertens van de SP: “Wat is de passende compensatie voor omwonenden? Als SP hebben wij zelf een meldpunt waar veel klachten binnenkomen. Wij zijn hier niet blij mee.”

Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden): “Wij schrikken ons kapot”
Amrut Sijbolts van Stadspartij 100% voor Groningen: “Wij schrikken hier van. Dit is onacceptabel. Een verhoging van 100 naar 103 decibel betekent niet 3 decibel meer, want het gaat om een exponentiële groei. Door dit nu zo even bekend te maken, dat klinkt alsof de wethouder haar eigen straatje nog even schoonveegt.” Leendert van der Laan van de Partij voor het Noorden: “Wij schrikken ons kapot. Wat als we vast hadden gehouden aan de 100 decibel? Was Rammstein dan niet gekomen? En is dit tegelijkertijd ook maar een vrijbrief voor de toekomst, dat iedereen een ontheffing aan kan vragen?”

Wethouder Manouska Molema (GroenLinks): “Wij laten ons niet onder druk zetten door artiesten”
Wethouder Molema: “We hebben hier onlangs in de raad lang bij stilgestaan. Al die geluiden zijn meegenomen. Maar het punt is dat de concerten veel mensen gaan trekken. Er zijn veel mensen op het veld. En daar gelden andere geluidsnormen voor. Over de compensatie kan ik zeggen dat hier over gesproken wordt.” Voorts zegt de wethouder dat de gemeente zich niet onder druk laat zetten: “Artiesten kunnen uit tal van locaties kiezen in de wereld, maar wij laten ons niet onder druk zetten. Dit evenement willen we ook als pilot gebruiken.”

Ietje Jacobs-Setz (VVD): “Ik wil niet hier na de zomer op terugkomen terwijl de pleuris al is uitgebroken”
Ietje Jacobs-Setz van de VVD: “Ik wil een punt van orde maken. Ik hoor de onmacht van de raad. Ik wil voorstellen dat de wethouder per ommegaande een collegebrief stuurt. Ik wil niet na de zomer hier op terugkomen als de pleuris al is uitgebroken. Het lijkt me ook wel een bijzondere werkwijze dat je eerst iets toestaat, en dat je er naderhand over gaat praten.”

Molema: “Die brief kan ik sturen, maar dit is een collegebevoegdheid.”