Veel belangstelling voor open dag provincie: “Meevaren op de onderhoudsboot was erg populair”

nieuws
Foto: Rieks Oijnhausen

De open dag van de provincie bij de Oostersluis is zaterdag een groot succes geworden. Enkele honderden mensen kwamen een kijkje nemen in het depot Beheer en Onderhoud van de vaar- en autowegen in onze provincie.

“Het was druk”, vertelt fotograaf Rieks Oijnhausen. “Vanochtend om 09.00 uur gingen de deuren open, waarna mensen tot 13.00 uur welkom waren. Duidelijk was ook dat een vaartochtje met de onderhoudsboot van de provincie erg in trek was. Soms moesten mensen ook even wachten voor ze mee konden.” En de onderhoudsboot was maar één van de onderdelen, want zo kon ook de boot van de scheepvaartinspectie bekeken worden, en konden mensen zien hoe de bruggen in de provincie worden bediend.

Met de open dag wil de provincie de band tussen inwoners en medewerkers versterken. Veel werkzaamheden die de provincie namelijk uitvoert hebben invloed op de dagelijkse gang van zaken: werkzaamheden aan de weg, het afhandelen van ongelukken en het bedienen van bruggen. Behalve kijken konden er ook vragen worden gesteld hoe bijvoorbeeld het onderhoud van wegen en fietspaden is geregeld, waar je terecht kunt met klachten en hoe je eventueel subsidie aan kunt vragen bij de provincie.

Voor kinderen waren er speciale activiteiten zoals een ijskraam en een springkussen.

Foto: Rieks Oijnhausen