Tegenvaller voor TenneT: sloop oude hoogspanningsmasten Vierverlaten en Eemshaven begint pas in oktober

nieuws
Foto via TenneT

Netbeheerder TenneT kan de oude hoogspanningsmasten tussen de stations in Vierverlaten en de Eemshaven nog niet slopen. De grote hoeveelheid zonnestroom op de lagere spanningsniveaus zijn daar de oorzaak van.

De netbeheerder laat vrijdag weten dat de masten, waarvoor TenneT had gedacht dat deze meteen na de bouwvak tegen de vlakte zouden kunnen, pas in oktober gesloopt kunnen worden. De masten zijn vanaf 7 juli eigenlijk niet meer nodig, omdat de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding Eemshaven-Vierverlaten dan in gebruik wordt genomen. Die zijn op nieuwere types masten gebouwd.

Volgens TenneT is de oorzaak van de vertraging het volle stroomnet in Groningen: “De tegenvaller bij de start van het slopen is het gevolg van grote toename van duurzame energie-opwek in Groningen. Met name de grote hoeveelheden zonne-energie. Uit laatste berekeningen blijkt dat knelpunten niet tijdig zijn op te lossen en dat we de 220 kV-verbinding op dit moment niet kunnen uitschakelen.”

De einddatum voor de afronding van de sloop blijft wel hetzelfde. TenneT denkt dat de sloopwerkzaamheden gewoon in het voorjaar van 2024 klaar zijn.