SP niet verbaasd over emoties achter klachten geluidsoverlast Stadspark: “Wij horen die geluiden ook”

nieuws
Foto: Noah van Doorn

De fractie van de SP in de gemeenteraad is niet verbaasd over die emoties die achter de klachten over geluidsoverlast in het Stadspark schuil gaan. Volgens fractievoorzitter Daan Brandenbarg bereiken vergelijkbare geluiden ook de partij.

“Laat ik allereerst zeggen dat wij als partij hier heel dubbel in staan”, vertelt Brandenbarg. “Aan de ene kant valt er veel voor te zeggen dat er leuke evenementen in het Stadspark worden gehouden waar mensen van kunnen genieten. Maar aan de andere kant horen wij als partij ook veel geluiden van mensen die hun woongenot aangetast zien worden. Ook in de gemeenteraad horen we die geluiden.”

Daan Brandenbarg: “In een maand tijd ontvingen we 160 klachten op ons meldpunt”
Brandenbarg: “De afgelopen periode werd dit door veel partijen afgedaan als notoire klagers. Maar wij als partij hebben gezegd, is dat wel zo? Kan het niet zijn dat er meer speelt? Wij zijn daarom ruim een maand geleden een meldpunt gestart. We zijn langs de huizen in omliggende wijken getrokken, en hebben folders in de brievenbussen gedaan. De oproep die we daarmee gedaan hebben is dat wanneer mensen overlast ervaren zij zich bij ons kunnen melden. We vragen als eerste of er overlast wordt ervaren, en zo ja, welke overlast er dan is. Tot nu toe hebben we 350 reacties ontvangen. Ongeveer 160 ervaren geen overlast, de andere 160 wel.”

Lucy Pijttersen (Stadspark Natuurlijk): “Emoties inzichtelijk maken”
Afgelopen week liet de vereniging Stadspark Natuurlijk weten dat door een WOO-verzoek men inzage had gekregen in de emoties die schuil gaan achter overlast meldingen. Lucy Pijttersen van Stadspark Natuurlijk liet aan OOG Tv weten: “In de periode van 17 tot 30 juni 2022 kwamen er bij de gemeente 423 overlastmeldingen binnen. De meeste meldingen ontving de gemeente tijdens Stadspark Live, toen er 174 meldingen binnenkwamen. Maar wij wilden meer weten. Wij wilden de emoties inzichtelijk maken. Kijk, het presenteren van cijfers gebeurt heel zakelijk. Maar als je niet de inhoud kent, dan ontstaat er tijdens discussies een welles-nietes-spelletje. Het gemeentebestuur heeft grote plannen met een Stadspark als evenemententerrein. Maar nu wij inzichtelijk hebben gemaakt welke emoties er spelen, sterkt dit ons om door te gaan.”

“Jonge mensen ondervinden hinder”
Uit de gegevens valt op te maken dat veel klachten van jonge gezinnen komen, waarbij kinderen niet in slaap kunnen komen: “Dat is ons ook opgevallen. Wij als Vereniging Stadspark Natuurlijk vertegenwoordigen vooral de wat oudere inwoners. Maar uit deze informatie blijkt dat er ook veel jonge mensen zijn die hinder ondervonden. “Kijk, als je in de twintig bent, dan is alles prima. Dan is alles leuk. Maar als je in de dertig bent, dan is dat vaak het moment dat je een gezinnetje sticht. Er komen kinderen. En dat betekent een andere levensstijl. Als je zelf kinderen hebt, of hebt gehad, dan heb je dat misschien zelf ook ervaren, maar aan het einde van de avond is je energie echt op. Je wilt slapen, omdat de volgende dag weer een drukke dag wacht.”

Daan Brandenbarg: “Belasting op dit gebied is zwaar”
Brandenbarg: “Deze geluiden ontvangen wij ook op ons meldpunt. Dat kinderen niet kunnen slapen vanwege de bass die dreunt. En je kunt je afvragen of de 160 klachten die wij ontvangen hebben nu veel zijn. Persoonlijk vind ik het wel veel. Want het zijn niet 160 klachten maar één klacht en dat 160 keer, in een maand tijd. Daarnaast vinden wij als SP dat de belasting op dit gebied heel zwaar is. Je hebt vier evenementenlocaties in deze hoek van de stad. Wij hebben altijd gezegd, zorg voor een betere spreiding over de stad, maar spreid ook de geluidsdagen. Als je week op week te maken hebt met geluid, waar je niet zelf voor gekozen hebt, dan is dat best wel fors.”

“Ogen niet sluiten”
Brandenbarg vertelt dat het evenementenbeleid van de gemeente na de zomer besproken gaat worden in de raad. “Ons verhaal dan zal de lijn zijn die ik nu ongeveer projecteer. En nogmaals, feestjes en leuke evenementen is goed voor de stad. Maar we moeten onze ogen niet sluiten voor de andere kant van het verhaal. Want, de belasting op een deel van de stad is nu heel groot, waarbij de aantallen evenementen ondertussen toenemen. Als mensen drie weekenden achter elkaar niet in hun eigen tuin kunnen zitten omdat er teveel herrie is, dan is dat een situatie die we niet moeten willen.”

Zondag vindt in het Stadspark Stadspark Live plaats. Op het podium staan onder andere artiesten als Anouk, Gregory Porter en Son Mieux.