WOO-verzoeken geven inkijkje in klachten geluidsoverlast Stadspark: “Felheid verbaast mij”

nieuws
Foto: Noah van Doorn

Dat er regelmatig geklaagd wordt over de overlast die evenementen in het Stadspark met zich mee brengen, is duidelijk. Maar door WOO-verzoeken is nu duidelijk geworden hoe er geklaagd wordt, en wat deze mensen ervaren.

“De politiek is door het gemeentebestuur keurig op de hoogte gehouden over de overlastmeldingen”, vertelt Lucy Pijttersen van de Vereniging Stadspark Natuurlijk. “In de periode van 17 tot 30 juni 2022 kwamen er bij de gemeente 423 overlastmeldingen binnen. De meeste meldingen ontving de gemeente tijdens Stadspark Live, toen er 174 meldingen binnenkwamen. Maar wij wilden meer weten. Wij wilden de emoties inzichtelijk maken. Kijk, het presenteren van cijfers gebeurt heel zakelijk. Maar als je niet de inhoud kent, dan ontstaat er tijdens discussies een welles-nietes-spelletje. Het gemeentebestuur heeft grote plannen met een Stadspark als evenemententerrein. Maar nu wij inzichtelijk hebben gemaakt welke emoties er spelen, sterkt dit ons om door te gaan.”

“Klachten die binnen zijn gekomen tijdens de herrieweek”
Vereniging Stadspark Natuurlijk heeft gebruik gemaakt van een WOO-verzoek. Iedere inwoner heeft recht op informatie van de overheid. Hoe handelt een overheid, waarom en hoe is een besluit genomen? En welke informatie is beschikbaar? Dit wordt geregeld door de Wet Open Overheid, WOO. Pijttersen: “Het gaat om meldingen die in de periode van 17 tot 30 juni 2022 zijn binnengekomen. Wij noemen dit de ‘herrieweek’. Er vonden toen op de Drafbaan drie concerten plaats, waaronder Stadspark Live, Green Day en Guns N’ Roses. Maar ook het Paradigm-festival.”

En die reacties liegen er niet om:

“Festivals prima, maar dan op dagen waarop de kinderen de volgende dag niet naar school hoeven”
“Heel leuk hoor, concerten in het Stadspark. Maar we konden de laatste acts horen alsof we een radio aan hadden staan in de kamer en de kinderen vielen pas rond 23.30 uur in slaap; de wekker ging maandagochtend gewoon weer om 06.30 uur. Ik vind festivals op zich prima, maar dan alsjeblieft op dagen waarop de kinderen de volgende dag niet naar school hoeven. Woensdag Hella Mega Tour, donderdag Guns N’ Roses. Dat zijn verschillende korte nachten in één week en is niet ok voor kinderen in de basisschoolleeftijd. En als we pech hebben lopen na afloop de hele nacht nog lallende en schreeuwende mensen over de Paterswoldseweg.”

“Dit gaat alle perken te buiten”
“Mijn kinderen gaan om 19.00 uur op bed. In de middag is het nog discutabel dat ik op zondag nota bene overlast ervaar, maar op dit tijdstip gaat het alle perken te buiten. Ik moet morgen werken, net als mijn partner De overlast die wij ervaren is dat wij in huis, met de televisie veel harder dan normaal, constant muziek horen. Het is echt ongekend dat dit wordt toegestaan door de gemeente, waar ik als inwoner belasting aan betaal.”

“Jammer dat de telefonische klachtenlijn is gesloten”
“Tien uur lang harde muziek, die zo hard staat dat ik binnenshuis zelfs mee kon zingen. Weliswaar vooraf gemeld, maar 23.00 uur einde betekent ook echt 23.00. En met 23.06 uur is er een grens overschreden, en dat betekent handhaven. In dit geval een naheffing/boete denk ik? Die ten goede komt aan de omwonenden in de vorm van tijdelijk alternatieve huisvesting buiten de geluidszone? Jammer dat de telefonische klachtenlijn is gesloten. Vooruitziende blik? Ik kijk nu al uit naar de komende concerten van Green Day en Guns N’ Roses (In navolging daarvan wie bepaalt wat een acceptabele hoeveelheid overlast is? Na vijf jaar Aanpak Ring Zuid is het wel eens een keer genoeg geweest.”

“Ook veel jonge mensen ondervonden hinder”
Pijttersen: “Of ik geschrokken ben? De aantallen kenden we. Maar nu lees je ook de emotie. Daarbij valt het op dat de klachten over Paradigm veel feller zijn dan de klachten over de andere festivals. Een relatie met de soort muziek lijkt evident.” Opvallend is ook dat er veel mensen zijn die melden dat hun kinderen niet kunnen slapen. “Dat is ons ook opgevallen. Wij als Vereniging Stadspark Natuurlijk vertegenwoordigen vooral de wat oudere inwoners. Maar uit deze informatie blijkt dat er ook veel jonge mensen zijn die hinder ondervonden.”

“Kinderen konden niet in slaap komen”
“Kijk, als je in de twintig bent, dan is alles prima. Dan is alles leuk. Maar als je in de dertig bent, dan is dat vaak het moment dat je een gezinnetje sticht. Er komen kinderen. En dat betekent een andere levensstijl. Als je zelf kinderen hebt, of hebt gehad, dan heb je dat misschien zelf ook ervaren, maar aan het einde van de avond is je energie echt op. Je wilt slapen, omdat de volgende dag weer een drukke werkdag wacht. En daarbij is het ook belangrijk dat je kinderen goed kunnen slapen, want het is belangrijk dat zij uitgerust naar school gaan, om daar te kunnen presteren. Wij lezen veel klachten dat kinderen niet in slaap konden geraken.”

“Evenementenbeleid moet anders”
Volgens de vereniging bevestigt de informatie wat al gedacht werd. “De laatste jaren is, vaak via sociale media, gezegd dat de klagers bestaan uit een klein clubje oude mensen uit het Stadspark. Dit laat zien, dat de groep die klaagt veel groter is, en ook jonge mensen betreft. Je hebt het over feiten die er niet om liegen. Als gemeente kun je zeggen dat er 423 keer geklaagd is. Maar nu is dit uitgesplitst in 423 keer een verhaal. Achter iedere klacht gaat iets schuil. En dit laat zien dat het met de inrichting van het evenementenbeleid echt anders moet.”

De informatie die op tafel is gekomen is op de website van de gemeente Groningen te bekijken.