Raadsfracties willen sloop jeugdsynagoge stoppen: ‘Lijkt erop dat gemeente tegen eigen beleid handelt’

nieuws
Foto via Google Maps - Streetview

Het gemeentebestuur moet een stokje steken voor de gedeeltelijke sloop van de voormalige jeugdsynagoge aan de Folkingedwarsstraat. Dat vinden de raadsfracties van D66, de Stadspartij 100% voor Groningen en de Partij voor het Noorden. De drie partijen willen opheldering van het college over sloopplannen van de ontwikkelaar, die er woningen in wil bouwen.

De oppositiepartijen vinden dat de voormalige jeugdsynagoge, die in 2018 door de gemeente werd verkocht aan een ontwikkelaar, een pand is met een te hoge culturele erfgoedwaarde om er aan te tornen. “In deze plannen wordt gestuurd op een gedeeltelijke sloop”, schrijven de drie fracties. “Maar de ontwikkelaar heeft aangegeven dat de herontwikkeling van de jeugdsynagoge ook zonder sloop kan plaatsvinden. Het lijkt erop dat de gemeente tegen haar eigen beleid handelt, namelijk het beschermen en behouden van cultuurhistorische en erfgoedpanden.”

De jeugdsynagoge werd gebouwd in 1940 en was na de oorlog nog lang het hoofdkwartier voor de Joodse gemeenschap in Groningen en voor Noord-Nederland als geheel. In de synagoge aan de Folkingestraat werd kort na de oorlog een wasserette gevestigd, omdat de sterk uitgedunde Joodse gemeenschap (slechts tweehonderd van de 2.800 Groningse joden overleefden de oorlog) de kosten voor het monumentale pand niet meer kon betalen. Na de renovatie van de synagoge aan de Folkingestraat werd de jeugdsynagoge aan de Folkingestraat gebruikt door verschillende maatschappelijke organisaties en verenigingen.

De jeugdsynagoge blijft volgens de drie partijen een van de weinige culturele historische panden die aan de Joodse geschiedenis in Groningen doet herinneren: “Cultureel erfgoed zoals de jeugdsynagoge behouden is ontzettend belangrijk, want juist in deze tijden is het doorgeven van het verhaal van onze gezamenlijke geschiedenis aan volgende generaties essentieel.”