Raad stemt in met onderzoek naar beschermen en promoten bruine kroegen

nieuws
Foto: Erick Bakker

Een meerderheid van de gemeenteraad heeft woensdagavond ingestemd met een onderzoek naar de bescherming en promotie van bruine kroegen in de gemeente. De motie was ingediend door de PvdA, Stadspartij 100% voor Groningen, SP, Partij voor het Noorden en D66.

De afgelopen jaren hebben juist bruine kroegen het moeilijk. Het aantal cafés is vanaf 2010 in onze gemeente met 62 afgenomen. “Het zijn volkscafés, die zorgen voor verbinding in de wijk”, vertelt raadslid Rico Tjepkema van de PvdA. “Als een man vader wordt, dan wordt het op zo’n plek gevierd. Het zijn plekken waar mensen elkaar nog bij naam kennen, en waar verschillende achtergronden elkaar ontmoeten.” In de motie wordt gevraagd om onderzoek te doen naar de kroegen, en hoe deze beter beschermd kunnen worden door een monumentale status en hoe ze gepromoot kunnen worden.

Mirte Goodijk (Student & Stad): “Wij zijn voor stimuleren in plaats van reguleren”
Mirte Goodijk van Student & Stad: “Wij vinden het een sympathiek idee, omdat bruine kroegen kostbaar zijn. Maar elke horeca is kostbaar. Echter zijn wij als fractie voor stimuleren in plaats van reguleren. En daarom zullen we tegen stemmen.” Dennis Ram van de PVV: “Voor eigenaren van bruine kroegen is hun pand ook vaak een pensioenvoorziening. Als ze de pensioensleeftijd bereiken dan wordt er verkocht. Ik ben wel benieuwd of dit voorstel gedragen wordt door deze ondernemers?” Tjepkema: “De motie roept ook op om juist in gesprek te gaan met de ondernemers. Wij hebben met verschillende bedrijven gesproken, en dan wordt toch wel duidelijk dat veel bedrijven bang zijn dat hun mooie interieur verloren gaat bij een eventuele wisseling van de wacht.”

Rico Tjepkema (PvdA): “Waarom praat de VVD niet met ondernemers?”
Ietje Jacobs-Setz van de VVD: “Wij zijn fan van alle horeca. Waar het ons om gaat is dat we niet over mensen beslissen, maar dat we het samen met mensen gaan doen. Wij hebben gesproken met Koninklijke Horeca Nederland, en zij laten weten dat dit niet nodig is. Dat het zelfs belemmerend gaat werken. Daarnaast kost een onderzoek ambtelijke capaciteit. Ambtenaren die al overbelast zijn.” Tjepkema: “Ik vind het wel opmerkelijk dat de VVD met de KHN spreekt, en waarom niet met de ondernemers? In zulke cafés hoor je toch juist de geluiden die spelen?”

Wethouder Carine Bloemhoff (PvdA): “We kunnen de bruine kroeg zeker op de kaart zetten”
Wethouder Bloemhoff (PvdA) van Economische Zaken: “Bruine kroegen vervullen een bijzondere positie. Ze dragen bij aan de unieke sfeer die we hebben. Ik denk dat niemand het daar mee oneens is. In de wijken en dorpen zijn ze een belangrijke ontmoetingsplek. In 2024 willen we aan de slag met de bruine kroeg, waarbij we samen willen werken met de KHN, Marketing Groningen en de Groningen City Club. Het verzoekpunt in de motie is om de bruine kroeg op de kaart te zetten. Dat kunnen we zeker. Er zijn bijvoorbeeld mooie boekjes over de Groningse horeca geschreven die een rol kunnen vervullen.”

“Staat onder de aandacht van de afdeling erfgoed”
Bloemhoff: “Er wordt gevraagd naar de ambtelijke capaciteit. Het kost zeker capaciteit, maar er ligt ook al wat. Er is expertise van KHN en GCC, waardoor we het redelijk eenvoudig in kaart kunnen brengen, hoe deze kroegen een monumentale status kunnen verdienen en hoe we ze kunnen beschermen. Daarnaast staat de bruine kroeg al onder de aandacht van de afdeling erfgoed. In september vindt er een kroegentocht plaats waarbij we onze bijzondere kroegen willen laten zien en willen promoten.”

Het voorstel van de partijen wordt uiteindelijk met 27 stemmen voor aangenomen. Vijftien raadsleden stemmen tegen.