Plan openluchtbioscoop kan rekenen op positieve geluiden, maar politiek ziet locatie Stadspark niet zitten

Het plan om een openluchtbioscoop op te zetten in de gemeente Groningen kan op positieve geluiden rekenen. Maar vanuit de politiek zijn er grote twijfels of het Stadspark hier wel de juiste plek voor is.

Enkele jaren geleden heeft ondernemer Roland Breteler zich bij de gemeente gemeld om een openluchtbioscoop te starten op het basketbalveldje, nabij de kinderboerderij, in het Stadspark. De bedoeling is dat er van half juni tot half september op donderdagen, vrijdagen, zaterdagen en sommige zondagen films vertoond worden, een half uur na zonsondergang. Bij de films is er maximaal ruimte voor achthonderd bezoekers.

Manon van der Meulen (Stadspark Natuurlijk): “Dit is een horrorscenario”
Omwonenden zijn boos en voelen zich vooral niet gehoord. Manon van der Meulen van Stadspark Natuurlijk: “Het is niet alleen een film, maar deze achthonderd mensen komen ook lopend, op de fiets of in de auto. Waar moeten deze voertuigen geparkeerd worden? Daarnaast is dit plan ingetekend in een gebied waar nu al vijf evenementenlocaties aanwezig zijn. De druk op het gebied is groot. Wij vinden de komst van een openluchtbioscoop een horrorscenario, waarbij we veel geluidsoverlast denken te gaan ervaren. En Groningen heeft al een buitenbioscoop op het dak van het Forum. En als je een tweede bioscoop wilt, kies voor een plek op Kardinge, bij de Euroborg of op Zernike.”

Alfred Somsen (Stadspark Natuurlijk): “Een schreeuw van een pauw klinkt anders dan een schreeuw in een horrorfilm”
Alfred Somsen van Stadspark Natuurlijk sluit zich daar bij aan. “In de plannen wordt geschreven dat de geluiden binnen de normen vallen. Maar dat wil niet zeggen dat er geen overlast is. Probeert u zich eens voor te stellen. Het schreeuwen van een pauw die op de kinderboerderij verblijft klinkt anders dan een angstkreet die klinkt in een horrorfilm.”

Ankie Schmidt (IVN Groningen Haren): “Dieren zullen vluchten”
IVN Groningen Haren maakt zich zorgen over de natuurbelasting. Ankie Schmidt: “Twaalf weken lang ga je films vertonen, die deels in het broedseizoen vertoond zullen worden. Er wordt een speciaal belichtingsplan gemaakt om de overlast te beperken, maar om een film te vertonen, zal er licht geprojecteerd moeten worden op een groot doek. Het geluid wordt voortgebracht door middel van drie speakers die bovenin het scherm komen te hangen op tien meter hoogte. Dit gaat zorgen voor de verstoring van het dag- en nachtritme bij dieren, en zal leiden tot vluchtgedrag.”

Rudmer Zwerver (Faunatech): “Netto is er geen effect op de natuur”
Maar wordt de natuur ook daadwerkelijk verstoord? Rudmer Zwerver van het bedrijf Faunatech heeft de afgelopen periode onderzoek gedaan in het gebied: “Het Stadspark is niet een natuurgebied maar een recreatiegebied. Het is natuur aangelegd door mensen. Qua dieren die er leven is het niet bijzonder. Stadsvogels kom je er tegen, en sommige trekvogels verblijven er kortstondig, maar bijzondere vogels zul je er niet vinden. Wat betreft de effecten van licht: door de lampen zullen vleermuizen weggejaagd worden. Maar de lampen trekken ook insecten aan. Als de lampen uitgaan zullen de vleermuizen snel terugkomen, waarmee er optimaal voedsel is. Dus netto zal er geen effect zijn.”

Floor Mertens (SP): “Stadspark mag niet een groot evenemententerrein zijn”
Toch lijkt ook de politiek niet enthousiast over de locatie Stadspark. Hans Moerkerk van Stadspartij 100% voor Groningen: “Wij zijn enthousiast over een buitenbioscoop, maar niet op deze locatie. Het is goed om alternatieve locaties te onderzoeken.” Floor Mertens van de SP: “De druk van evenementen is zwaar geconcentreerd op het zuidwesten van de stad. Het idee klinkt goed, maar dit zorgt voor veel overlast. Het Stadspark mag niet een groot evenemententerrein zijn.” Teun Havinga van de VVD: “Wij hekelen het permanente karakter van deze bioscoop. Ook de meerwaarde is voor ons niet duidelijk. Wij zouden liever zien dat het huidige basketbalveldje wordt omgetoverd in een mooi groen gebied waar je kunt relaxen, wellicht wat kunt badmintonnen.”

Jalt de Haan (CDA): “We kunnen een test doen?”
Het CDA is echter voorstander: “Wij denken dat het Stadspark nog meer benut kan worden”, laat Jalt de Haan weten. “Wel is het belangrijk om de overlast in het oog te houden. Wellicht kunnen we in de aanloop een proef doen met een geluidsinstallatie? Dat we kijken wat het effect precies is?” Dat kan bij verschillende partijen op instemming rekenen, hoewel diverse politici ook laten weten dat het maar een deel van de overlast is. Met een test kan niet uitgezocht worden wat de overlast is van het publiek op de omgeving.

Andrea Poelstra (D66): “Gebruik van hoofdtelefoons?”
Mirte Goodijk van Student & Stad: “Wij zijn voorstander. Met deze nieuwe locatie kun je de druk op het Noorderplantsoen en het Stadsstrand verminderen. Wel is het goed om kritisch te kijken naar de draaitijden van de films.” Andrea Poelstra van D66: “Het plan is goed, wel staan we open voor andere locaties. Ook zouden wij voorstander zijn van het gebruik van hoofdtelefoons als de geluidsoverlast te groot blijkt te zijn.”

Nog geen vergunningsaanvraag
Een besluit over de komst van de openluchtbioscoop wordt nu nog niet genomen. Wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks) van Groen & klimaatadaptatie prijst de rol van de ondernemer. Volgens haar is dat ook de reden waarom er nu specifiek over het Stadspark wordt gesproken, omdat daar de plannen van de initiatiefnemer zich op richten. Een vergunningsaanvraag is nog niet binnen, en dat is ook de reden waarom de burgerparticipatie nog niet op gang is gekomen. Verschillende partijen laten weten op de hoogte te willen blijven van de ontwikkelingen.