Fracties willen oplossing voor ‘onnodige bureaucratische belemmeringen’ vrijwilligersorganisaties

Vrijwilligersinitiatieven als Handig in de Buurt zijn te mooi om ze te laten verdrinken in onnodige bureaucratische rompslomp. Dat vinden de oppositiefracties van het CDA, de Stadspartij 100% voor Groningen, D66 en coalitiepartij SP. De gemeente moet volgens de partijen meer doen om hen het werk makkelijker te maken.

De partijen dienen woensdag mondeling vragen in over het geschetste probleem, naar aanleiding van de problemen die Handig in de Buurt ondervindt bij het wegbrengen van grofvuil van Stadjers die dat zelf (door geldgebrek) niet kunnen. Initiatiefnemer Conny Eldering liet eerder deze week weten dat hij denkt aan een tijdelijke stop van het initiatief, zo lang hij zelf het geld voor de stort moet voorschieten of met afvalpassen heen-en-weer moet van Stadjers die hij helpt.

De gemeente vindt dat er geen uitzondering op de grofvuilregels kan worden gemaakt voor Eldering, omdat er dan mazen in de regels kunnen ontstaan die commerciële bedrijven zouden kunnen gebruiken om gratis grofvuil weg te brengen.

De vier fracties vinden dat dit wel moet kunnen, omdat de gemeente initiatieven als Handig in de Buurt moet steunen. “Burgerinitiatieven die Groningse buurten en dorpen leefbaarder maken, moeten niet tegen allerlei bureaucratische rompslomp aanlopen”, schrijven de fracties aan het gemeentebestuur. “Het college moet zich daarom inzetten om vrijwilligersinitiatieven beter te ondersteunen en het mogelijk blijven maken om dit mooie werk blijvend uit te voeren zonder onnodige bureaucratische belemmeringen.”