Kamerverhuur in Stad leidt tot vertrek topfunctionarissen woningcorporaties

nieuws
Foto via Google Maps - Streetview

Meerdere leden van RvC’s van woningcorporaties hebben hun functie neergelegd, omdat ze niet hadden gemeld dat ze zelf studentkamers verhuurden in Groningen.

Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur.

De leden van de RvC’s (Raden van Commissarissen) bezitten studentenkamers, die doorgaans ook tot sociale huurwoningen worden gerekend. Daarbij vragen zij vaak hogere huurprijzen dan hun eigen corporaties redelijk vinden en staan de woningen soms in hetzelfde verhuurgebied als de huizen van hun eigen corporatie. Dat laatste zou handel met voorkennis kunnen impliceren.

Landelijk zijn, naar aanleiding van het onderzoek, zes RvC’ers opgestapt. Twee van hen komen uit de provincie Groningen en waren lid van de RvC’s van Acantus (Oost-Groningen) en Wold en Waard (Westerkwartier). Volgens de voorzitters van beide RvC’s waren de extra woningen niet gemeld voor het onderzoek. Beide voorzitters laten weten het niet wenselijk te vinden dat RvC-leden van corporaties zelf woningen verhuren voor commercieel gewin.

Ook Nijestee deed, naar aanleiding van de bevindingen van Nieuwsuur en de NOS, zelf onderzoek naar het privébezit van woningen onder haar bestuurders en commissarissen. Daarover is hier meer te lezen.

‘Panden in Stad aangemerkt als ‘woongroep’ om hogere huur te vragen’

Volgens Nieuwsuur en de NOS valt het op dat een aantal van de onderzochte functionarissen in Nederland studentenkamers bezit, die doorgaans ook tot sociale huurwoningen worden gerekend. Dat was volgens de onderzoekers ook het geval in Stad. Voor dit soort kamers hoort een apart puntensysteem gebruikt te worden, maar hanteren de functionarissen niet altijd de prijs uit dit puntensysteem.

Zo had één functionaris een pand met kamers in Groningen, die ogenschijnlijk op een slinkse manier buiten het systeem werd gehouden. Dat kon, door het pand aan te merken als een normale woning voor een ‘woongroep’. De onderzoekers stellen echter dat oud-huurders van het pand in Stad eigenlijk helemaal niet in een ‘woongroep’ woonden en dat ze ‘niet méér met elkaar deelden dan af en toe een pizza’. Maar door de slinkse constructie betaalden ze wel een stuk meer huur dan voor een kamer binnen het puntensysteem. De studenten zouden daar geen bezwaar tegen hebben gemaakt omdat ze ‘allang blij waren dat ze een kamer hadden gevonden.