Gemeente trekt 50 miljoen uit voor stimuleren van fietsen en lopen

Het gemeentebestuur trekt de komende jaren ruim 50 miljoen euro uit voor een serie maatregelen en projecten om lopen en fietsen in de stad te stimuleren en de verkeersveiligheid te verhogen.

Het pakket omvat onder meer de aanleg en verbetering van fiets- en wandelroutes, het veiliger maken van oversteekplaatsen en het verbeteren van de veiligheid in 30 km/úur gebieden. Volgens de gemeente komen, door het verschil in snelheid van fietsers en de toename in gebruik, de grenzen van sommige fietspaden in zicht.

Een ander doel van het programma is het verhogen van de kwaliteit van de openbare ruimte. Dat is nodig omdat de gemeente in 2040 zo’n 270 duizend inwoners telt, en het aantal arbeidsplaatsen met 20 duizend zal groeien. “De druk op de openbare ruimte neemt toe,” zegt wethouder Philip Broeksma. “Daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. Dat betekent dat we het aantal auto’s en het gebruik ervan ontmoedigen, en de fietser en voetganger ruim baan geven.”

De gemeente wil daaron looproutes naar wijkvoorzieningen, OV-haltes en scholen aantrekkelijker en veiliger maken, en inwoners verleiden meer te voet te doen. In de planning staan ook diverse ontbrekende fietsverbindingen, zoals tussen Suikerzijde en Hoogkerk, en tussen de P+R Hoogkerk en Groningen Zuid.